Kód pojišťovny

Kosterní systém

Ilustrační obrázek
Kosterní systém se začíná vyvíjet od 4. týdne prenatálního vývoje a je ukončen kolem 16.-18. roku a u chlapců až kolem 21. roku. Pro správný růst kostí je nezbytný dostatek vitamínu D ( ne však nadbytek). Již všem miminkům se podává Infadyn ve formě kapek. Kosti tvoří oporu těla, chrání vnitřní orgány a umožňují pohyb, protože se na něj upíná pohybový aparát.

Nebezpečí zlomenin u malých dětí

Nebezpečí dětských zlomenin hrozí již prakticky od miminka. Při překotném nebo problémové porodu může dojít ke zlomenině klíční kosti. Tato zlomenina se projevuje otokem ručičky a omezením pohybu. Ve většině případech se zhojí sama. Jakmile se miminka postupně stávají pohyblivá hrozí nebezpečí pádu, a proto je nikdy nenechávejte o samotě. Zlomeniny také mohou vzniknout při přivření ručičky mezi dveře. Vzniklou bolest můžeme zmírnit ledovými obklady a malému pacientovi dáme dlahu a navštívíme ihned lékaře.

Nebezpečí dětských úrazů při sportu

Pokud náš malý potomek sportuje, je nutné ho vybavit také ochrannými pomůckami ( helmou, chráničem..), abychom snížili možné riziko úrazu.Velice nebezpečné jsou skoky do neznámé vody, které téměř vždy končí doživotním postižením nebo smrtí. Dětský organizmus je třeba zatěžovat rovnoměrně a je nutné brát v úvahu fyzické možnosti dítěte.

Jak poznáme zlomeninu?

Doprovodným příznakem každé zlomeniny je bolest, omezení hybnosti poraněné končetiny a deformace končetiny. Velmi závažným typem zlomeniny je otevřená zlomenina, kdy poraněné konce kostí pronikají do pokožky a kombinuje se otevřená rána a porušení kosti. Zde vzniká nebezpečí infekce, která by se mohla dostat do rány a to by ztěžovalo průběh léčby. Ránu je nutné přikrýt čistým obvazem a pacienta ihned převezeme k lékaři.

Regenerace dětských kostí

Dětské tkáně mají rychlou schopnost regenerace. Již po 14 dnech dochází k výraznému zlepšení zdravotního stavu malého pacienta. Zlomenina se dává do sádrového obvazu nebo je aplikován přes pokožku zvláštní fixatér. Na doléčení zlomeniny je nutné absolvovat následně rehabilitaci. Ta pomáhá pomocí individuálního cvičení opět obnovit pohybovou funkci postižené končetiny. Při špatném léčení zlomeniny by mohlo dojít ke srůstu úlomků ve špatné poloze.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.