Kód pojišťovny

Tréma

Ilustrační obrázek
Jistě každý z nás pocit trémy už někdy zažil. Pokud se jedná o nízký stupeň trémy, může to mít na nás pozitivní účinek. Tréma nutí člověka, aby se soustředil, zmobilizoval všechny své síly a vydal tak ze zebe maximum. Pokud však tréma překročí určitou hranici, pak působí spíše negativně. Naše síly jsou doslova paralyzovány, člověk se nemůže soustředit a v hlavě má doslova „vymeteno“. V dávných dobách dívky trémou doslova omdlévaly.

Jak vyzrát nad trémou ve škole?

Pokud je dítě úzkostnější a trpí trémou, je nutné aby své školní povinnosti a zadané úkoly nedělaly na poslední chvíli, ale aby se připravovalo soustavně a s předstihem. Jen tak může dítě získat větší pocit jistoty a nebude zaskočeno pocitem hrůzy a neprojeví se to tak silně na jeho koncentraci a celkové výkonnosti. Úzkostné děti také často dělají tu chybu, že se učí některou látku stále do kola, na úkor jiného učiva a pak mají hrůzu, že budou vyzkoušeni z toho, co neumí ( což se většinou stává). Je lepší, učit se všemu, i když ne tak dokonale. To dává jistotu, že víme alespoň něco a nemůžeme tedy selhat úplně.

Dělejte si „generálku“

Je osvědčené, že děti trpící trémou by si měly vyzkoušet své vystoupení nebo naučenou látku doma nahlas. Nejde ani tak o prověření znalostí, jako spíš o to, zda je dítě schopno předstoupit před obecenstvo. Pokud si látku dítě předříkává nahlas, je také větší pravděpodobnost, že si ji bude také lépe pamatovat.

Jak být oporou úzkostným dětem

  • Dodávejme dítěti jistotu svou přítomností a vyjádřením sympatie
  • Snažme se dítě rozptýlit a povzbudit
  • Dítěti nic nevyčítejte a hlavně se mu neposmívejte netrestejte ho
  • Pomozte dítěti doma jeho úkoly trénovat
  • Vytvořte dítěti pocit zázemí

Není se za co stydět

Za trému se není třeba stydět. Pokud dítě dělá něco nového a je v tom značně nejisté, jistě neodmítne pomoc. S trémou je třeba bojovat, jinak příliš ubírá síly. Při osvojování nové látky a před zkoušením je praktické, když dítě může prozkoušet rodič nebo spolužák a děti tak mohou slyšet látku i opakovaně ( lépe si ji zapamatují).

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.