Kód pojišťovny

Před nástupem do školy

Ilustrační obrázek
Je zcela běžné, že před nástupem do školy se dělají testy tzv. školní zralosti. Rodiče tak mají možnost se poradit, zda nástup do školy je vhodný nebo je vhodnější školní docházku o rok odložit. Je možné získat také cenné informace na co se mají rodiče při výchově dítěte zaměřit. Existují, ale také některé společné návyky, které nestojí žádnou námahu a dítěti to ulehčí při vstupu do školy.

Zaměřte se na kreslení

Aby se dítě naučilo správně držet tužku je vhodné hodně malovat a povzbuzovat dítě k tvořivé činnosti. Je vhodné aby dítě bylo nenásilně „trénováno“ k dokončení úkolu ( kresby), dítě si tak trénuje schopnost koncentrace a soustředění.

Nezapomeňte na čtení dětem

Psychologové neustále upozorňují na význam uspávajícího rituálu. V rodinách, kde se čte jsou děti lépe připraveny na čtení ve škole. Děti se tak učí lépe si utřídit myšlenky a mají bohatší slovní zásobu. Samozřejmě, že číst můžeme dětem i jindy než před spaním. Vhodné je také o přečteném povídat a rozebrat jednotlivé i postavy děje.

Hrajte slovní fotbal

Tato jednoduchá slovní hra je velice užitečným pomocníkem nejen pro rozšíření slovní zásoby, ale dítě se učí sluchem rozeznat jednotlivé hlásky a to je obzvlášť důležité. Můžeme také jednotlivé hlásky u slova oddělovat a dítě se snaží toto slovo říci najednou.

Nic nepromeškejte

Poslední rok před nástupem do školy se snažte budoucího prvňáčka nenásilně vtáhnout do určitých povinností, na jejichž plnění bychom měli dohlížet. Dítě by si mělo být již zvyklé přijmout nějaký úkol, pracovat na něm a v poslední řadě by ho mělo dokončit!

Rozdíly

V tomto věku jsou rozdíly mezi dětmi obrovské a pokud se dítěti některé věci nedaří, není ještě nic ztraceno. Při závažných problémech učení bychom měli vyhledat odbornou pomoc.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.