Kód pojišťovny

Sebevědomí

Ilustrační obrázek
Naše sebevědomí úzce souvisí se sebedůvěrou v nás samotné. Každý člověk touží po ocenění a pochvale a snahou každého jedince je najít si své místo ve společnosti. Sebevědomí je vlastnost, kterou bychom měli už od dětství u našich potomků podporovat. To, zda bude sebevědomí nízké nebo vysoké, záleží také na rodičích nebo na těch nejbližších, kteří o dítě pečují. Pokud člověk věří sám sobě a svým schopnostem, je také spokojenější a společenštější a nemá problémy při navazování kontaktů s ostatními lidmi.

Je těžké sladit sebevědomí s realitou?

Sebevědomí není nějaký neměnný stav. Během vývoje se může sebevědomí měnit od nízkého k vysokému a naopak. Nejen děti, ale i dospělí mohou mít vysokou sebedůvěru, ale ve skutečnosti jejich schopnosti nebo dovednosti vůbec neodpovídají realitě. Takoví lidé se někdy snaží svalit vinu na někoho jiného (opět to platí pro malé i velké). Dá se zjednat náprava? Odpověď není jednoznačná. Pohled jedince na sebe sama souvisí s jeho celkovým postojem k ostatním a k věcem , které se dějí kolem nás.

Když je sebevědomí příliš nízké

Nízké sebevědomí je psychology považováno za daleko horší než vysoké. Člověk s nízkým sebevědomím se vyhýbá mnohým novým činnostem a nachází neustále nějaké výmluvy, proč nemůže dělat to, nebo ono. Příčinu nízkého sebevědomí je nutné hledat v minulosti. Mnohé chyby se dělají zcela nevědomky, a proto je už od dětství nesmírně důležitá komunikace v rodině. Určitě se dá ještě zavčas mnohé napravit.

Kde děláme nejvíc chyb?

Malé děti nás vnímají, i když to mnohdy vypadá, že jsou zabrané do hry a vůbec si nás nevšímají. Slova, která vypouštíme jen tak mimochodem a ani je nebereme příliš vážně, mohou mít pro dítě obrovský význam. Věty typu:“je nemehlo“,“tlustá“, „ nešikovná“ a podobně mohou u malého dítěte vyvolat pocit nedokonalosti a izolace. Také není vhodné neustále srovnávat své potomky s ostatními a vytrvale je kritizovat a dávat jim najevo, jak jsou nedokonalí. Dítěti bychom měli naopak jeho sebedůvěru nalézt a ne ji ještě navíc srážet.

Nemějte přehnané nároky

Nikdy nenakládejte na děti víc povinností, než jsou schopny samy zvládnout. Soustřeďte se na to, co se dítěti povedlo a nezapomeňte jej pochválit.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.