Kód pojišťovny

Hry jako zdroj poznání

Ilustrační obrázek
V průběhu prvního roku života udělá malý človíček obrovský pokrok. Z kojence se stává postupně zvídavá a vnímavá bytost, kterou zajímá vše, co se děje kolem. Děti se odmalička velice rády zapojují do různých her a činností, které neznají. Pomocí her děti rozvíjí svou přirozenost, zlepšují své schopnosti a dovednosti a učí se prostorovému vnímání. Měli bychom se proto snažit už odmalička podporovat u dětí touhu po poznání a naučit je vyjadřovat své pocity.

Vnímání zvuku

Kojenec reaguje na jemné, uklidňující zvuky, které připomínají tlukot matčina srdce. Pokud dítě pevně obejmeme, sladí se s rytmem našeho srdce a dítě se uvolní. Je známá věc, že neklidné a plačící dítě dokáže utišit ukolébavka, melodické písničky, jemné pohupování nebo dokonce tikot hodin. Dítě, jakmile slyší zajímavý zvuk, tak se tímto směrem otáčí. Některé děti bývají obzvlášť citlivé na hluk a rozruší je i běžný denní šum ( příčina je pravděpodobně již v prenatálním období). Stále jakoby očekávaly další nával hluku.Takovéto děti budou potřebovat zvlášť mírný a klidný přístup, aby se naučily orientovat v novém prostředí.

S dětmi společně zpívejte

Zábavným prostředkem, jak dítě seznámit s se zvukem, jsou jednoduché rytmické písničky, spojené s tleskáním nebo bubnováním. Zkuste vydávat takové zvuky, které jsou nejenom slyšet, ale můžete je vnímat celým tělem. Můžeme použít i různé zvukové hry nebo ladičky.Vyzkoušejte, zda dítě reaguje lépe na vyšší, či naopak na hlubší tóny, popř. na rychlejší nebo pomalejší melodie. Zpívejte s dětmi hodně hlasité písničky a dovádějte při tom. Pro uklidnění můžete na závěr zařadit tišší písničku.

Vyjádření pocitů pomocí zvuků

Zvukem lze vyjádřit také naše emocionální rozpoložení ( hněv, smutek, radost, obavy). Hrou na bubny, pokličky, hrnce můžeme spolu s dítětem vyjádřit to, co právě cítíme a můžeme tak dát volný průchod všem emocím. Neměli bychom také zapomínat na zvuky v přírodě, bublání a šplouchání řeky apod. Jsou to nádherné zážitky a také výborné příležitosti k tomu, abychom naučili dítě vnímat krásu přírody.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.