Kód pojišťovny

Početí dvojčat

Ilustrační obrázek
V současné době, kdy přibývá počet asistované reprodukce se udává počet narozených dvojčat u nás v poměru 1 : 80. Dvojčata se dělí na jednovaječná a dvojvaječná, podle způsobu jakým došlo k početí. Každé vícečetné těhotenství je posuzováno jako rizikové, vzhledem ke skutečnosti, že organismus nastávající maminky je zatěžován dvoj nebo vícenásobně. Je zcela běžné, že maminky očekávající dvojčata přiberou dvacet kilogramů a někdy i více, protože dvojčátka před porodem váží okolo šesti kilogramů a není divu, že se každá taková maminka těší, až miminka budou na světě.

Dvojčata a vztahy v rodině

Příchod dítěte na svět je vždy velikou a radostnou událostí, která výrazně ovlivní dosavadní způsob života. V případě, že se jedná hned o dvě miminka najednou, jedná se o zcela radikální změnu, která zasáhne všechny členy rodiny. Rodiče se musí hned zpočátku přizpůsobit nejen ekonomickým a sociálním nárokům, ale i psychickým a fyzickým tlakům, které logicky nastanou. V období do tří let je nejdůležitější se vyrovnat hlavně s časovou náročností. Uspokojit potřeby dvou kojenců najednou je zpočátku velmi stresovou záležitostí. Proto je pomoc ostatních rodinných příslušníků určitě nutná.

Rodičovský přístup k dvojčatům

Co se týká přístupu rodičů k dvojčatům, tak jen na rodičích záleží, jaký bude další vývoj dvojčat a jejich identita. Vytvoření citové vazby mezi matkou a dvojčaty je ve větším ohrožení než u dětí, které se narodí samostatně. U dvojčat je větší riziko, že si vystačí sama a rodiče do svých her nepotřebují. Křehká citová vazba se tak může později snadno vytratit. Někdy se stává, že maminka může být více citověji vázána na dítě, které má nějaké zdravotní problémy, nebo se naopak upne na dvojče, které si dříve odnese domů, pokud druhé dvojče zůstává v inkubátoru. Problém upřednostnění k jednomu z dvojčat však nemusí být hned po porodu. Může se vyvinout i později v důsledku rozdílnosti povah.

Obava při výchově

Maminky někdy mají už podvědomě strach, aby jednomu z dětí nenadržovaly a snaží se chovat k oběma dětem striktně stejně. To, že děti jsou na pohled úplně stejné, může vést k tendenci, chovat se k oběma stejným způsobem. Rodiče by však neměli zapomínat, že jde o dva rozlišné jedince, kteří mohou mít zcela jiné zvyky, potřeby a vlohy. Pokud děti poznají, že je okolí vnímá jako dva rozlišné jedince, naučí se také ony samy vnímat samy sebe rozdílně. Výchova sama o sobě není vůbec jednoduchá záležitost a pochybnosti jsou někdy zcela normální a přirozené.

Ze zkušenosti dvojčat

Jednoznačný recept, jak dvojčata správně vychovávat neexistuje. Většina dospělých dvojčat se shoduje v tom, že násilné a nedobrovolné odloučení bylo pro ně velmi traumatizující a zraňující a měla obavy, jak se druhému dvojčeti vede. Jiná dospělá dvojčata uvádí, že si od sebe navzájem ráda odpočinula, ale radost z opětovného shledání byla vždy velmi intenzivní. Každá dvojčata jsou zkrátka jedinečná a jednotlivé citové pouto, které mezi nimi po celý život přetrvává, je velice silné. Pokud sami nejsme z dvojčat, umíme si to jen stěží představit.

Výchova dvojčat v předškolním věku

V období mezi třetím a čtvrtým rokem začínají děti obvykle navštěvovat mateřskou školku. Maminky čeká návrat do práce a začíná opět jiný koloběh. V případě, že pracují oba rodiče na plný pracovní úvazek, je vhodné domluvit se při vzájemném vypravování a docházení dětí do školky. Pro dvojčata znamená mateřská škola obrovský přínos, protože začleněním do většího kolektivu, přestávají být dvojčata na sobě tolik závislá a každé z dvojčat si může najít své kamarády. Také hodně záleží na přístupu učitelky v mateřské škole, jak se dvojčata zapojí do kolektivu.

Příprava na školu

Před vstupem do školy se provádí vždy tzv. testy školní zralosti. Tyto testy jsou ukazatelem pro rodiče a pedagogy, na co se mají při přípravě dítěte do školy zaměřit. Je lepší, když jdou dvojčata do školy najednou, protože jedno by se mohlo cítit zahanbené a mohlo by začít žárlit a jakékoli rozumné vysvětlení nepomáhá. Je však na posouzení rodičů, aby zvážili všechny možnosti svých dětí a také se zeptali na jejich názor, zda se při vstupu do školy jedno bez druhého obejde.

Období školní docházky

Obdobím, kdy dvojčata začínají chodit do školy, začíná vlastně jejich příprava na první samostatné rozhodování a začínají si také lépe uvědomovat své já.U dvojčat se velmi poměrně často vyskytuje lehká mozková dysfunkce ( LMD), která se projevuje dysgrafií nebo dyslexií, popř. dyskalkulií. Důvodem LMD může být předčasný nebo těžký porod. LMD se dá rozpoznat velmi brzy a zde také hodně záleží na citlivém a odborném přístupu pedagoga, jak se s tímto problémem, který se vyskytuje nejen u dvojčat, umí vyrovnat.

Dvojčata a puberta

Období dospívání je složitým a problematickým obdobím i v rodinách, kde mají pouze jedno dítě. Je hodně rodičů, kteří jsou již unaveni z každodenních bojů se svými dospívajícími ratolestmi. Puberta u dvojčat se může u každého páru projevovat jinak, ale některé rysy mohou mít společné. To, co jsme byli ochotni tolerovat u malých roztomilých dvojčat, již nejsme ochotni zvládat v období puberty. Při pohledu na naše znuděné miláčky máme občas pocuchané nervy.

Vychovávat, ale tak, aby to nebylo vidět

Dospívající děti potřebují vedení, ale musí mít pocit, že je nikdo neřídí a nevnucuje jim své názory, že si všechno organizují samy. Jak toho, ale dosáhnout ? Pokud se dětem zdá, že jejich život je úplně nemožný, je někdy na rodičích, aby vzali vinu na sebe a vymlouvali dětem jejich stesky a poslouchali jejich trampoty s láskou. Jen tak se toto trochu telecí období dá přežít. Rodiče by však měli mít na paměti, že všechno jednou skončí a z jejich dětí vyrostou rozumné bytosti a všem těmto problémům se jednou společně zasmějí.

Být sám sebou

V období dospívání jsou snahy o vlastní identitu nejsilnější. Dvojčatům začíná vadit, že jsou brána jako tandem a snaží se rozdílně oblékat, měnit účes a lišit mnohdy za každou cenu. Toto období trvá u různých dvojčat různě dlouhou dobu. Děvčata se v tomto období mohou hádat velmi prudce, právě kvůli oblečení.

Dvojčata a výběr partnera

Dvojčata si v dospělosti zcela nevědomky hledají k sobě takové protějšky, které jim nahrazují jejich druhé dvojče. Když už pak mají své vlastní rodiny, často se spolu stýkají a tráví společně volný čas. Někdy se u dvojčat mužů stává, že jejich manželky na dvojče svého partnera žárlí. To je způsobeno pravděpodobně tím, že si jejich manželé dvojčata rozumí beze slov a jsou na sebe tzv. napojeni. Naproti tomu manželé dvojčat tuto žárlivost vůči svým manželkám nepociťují. Dá se říci, že dvojčata různého pohlaví jsou pro život v páru připraveni lépe. Umí se lépe vcítit do pocitu druhého a jsou více tolerantnější.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.