Kód pojišťovny

Dyslexie

Ilustrační obrázek
Dyslexii řadíme mezi poruchu učení. Projevuje se tím, že dítě čte velice pomalu nebo těžkopádně slabikuje a nedokáže si zapamatovat jednotlivá písmena. Také je narušena celková schopnost porozumět obsahu čteného textu. Některé děti nebaví ani kreslit a poslouchat pohádku. Ve vývoji řeči bývají opožděné a ani sportovně nebývají příliš obratné.

Kdy je možné poruchu diagnostikovat?

Poruchy učení lze rozpoznat již v předškolním věku dítěte. Rodiče si také brzy všimnou, že dítě v některých dovednostech zaostává za ostatními dětmi. V některých případech se tato porucha objeví až při nástupu do školy. Poruchy učení mohou mít celou řadu podob a některé děti mají pouze problémy v českém jazyce, jiné mají např. problémy s matematikou a čísly. Někdy se poruchy učení mohou dokonce kombinovat.

Problémy ve škole

Je vždy na každé pedagogovi, aby poruchu učení včas rozpoznal a následně poradil rodičům, jak mají postupovat. Ve škole jsou žáci s poruchou učení v nevýhodě, i když jejich intelekt může být průměrný nebo dokonce nadprůměrný. Takový žák totiž není schopen pracovat v tempu s ostatními, plnit pokyny učitele a pracovat pod tlakem. Děti, tak mohou mít pocit méněcennosti a být častěji terčem posměchu a úšklebků.

Osobnost dítěte s poruchou učení

Pokud dítě doprovázejí častější dlouhodobé nezdary a nemá ani řádnou podporu rodičů, může se uzavřít do svého světa, bránit se přehnaným upozorňováním na sebe a nápadně vyrušovat v průběhu hodiny. Je proto nesmírně důležité, aby tato diagnóza byla podchycena včas a rodiče i pedagogové byli natolik informováni, aby uměli účinně pomoci.

Jak vybrat vhodnou školu?

Poruchy učení vyšetřuje pedagogicko – psychologická poradna, kde jsou děti podrobeny různým testům, pomocí kterých se zjišťuje, o jakou poruchu se přesně jedná. Když je inteligence dítěte podprůměrná, není vhodné dítě přetěžovat a je lepší zvolit nějakou speciální školu. Dětem s poruchou učení je nutné se věnovat individuálně v celém průběhu jejich školní docházky. U lehčích forem poruch je možné zvládat učivo v průběhu normálního vyučování. Je však na každém pedagogovi, aby věděl, jakých výukových metod má použít. V současné době se v mnoha třídách vyskytují žáci s poruchou učení, u kterých výuka probíhá podle individuálního plánu. Takovéto třídy mají menší počet žáků a pedagog se jim tak může lépe věnovat.

Vytvořte dětem dobré zázemí pro zlepšení jejich problému

Pokud chceme, aby dítě s poruchou učení pracovalo na svých problémech, je bezpodmínečně nutné, mu vytvořit přiměřené domácí zázemí . Pokud má dítě doma klid a pohodu a je správně motivováno, jsou jeho výsledky mnohem lepší. Je třeba se vyvarovat dvěma extrémům, dítě ani příliš nechránit, ale neměli bychom jej ani přehnaně kritizovat při neúspěchu. Docílili bychom pouze toho, že dítě by bylo ve větším stresu a dělalo by ještě větší chyby.

Jiné poruchy učení

Poruch učení je celá řada. Jmenujme alespoň ty základní:
 • dysgrafie ( porucha psaní) – dítě má problémy zapamatovat si jednotlivá písmenka, plete si je a písemný projev je velice neuspořádaný a chaotický
 • dysortografie (porucha pravopisu) – dítě zaměňuje při psaní např. dlouhé a krátké samohlásky a má problémy s měkkým a tvrdým i, ( tato porucha je většinou kombinovaná ještě s jinými poruchami učení)
 • dyskalkulie ( porucha matematických schopností) – dítě má problémy s číslicemi a prostorovou představivostí

Jak mají rodiče pomoci dětem při poruchách učení?

 • Je nutné zvolit přiměřenou motivaci a chválit za sebemenší úspěch
 • Trpělivě opravovat a vysvětlovat jednotlivé chyby
 • V průběhu školní docházky pracovat s odborníky
 • Dítě neobviňovat a nevysmívat se mu, když se mu něco nepodaří
 • Dávat najevo své city k dítěti i přes jeho nedostatky
 • Na dítě příliš časově netlačit
 • Být trpěliví a klidní

Možné příčiny dyslexie a jiných poruch učení

 • genetické vlivy
 • komplikace v průběhu těhotenství
 • traumatizující porod
 • přeučené leváctví
 • poškození mozkových tkání
 • traumatizující zážitky v raném dětství

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.