Kód pojišťovny

Muži a výchova

Ilustrační obrázek
V dřívějších dobách bylo naprosto samozřejmé, že o malé dítě pečovala především matka, zatímco otec ráno odcházel do práce a přicházel až večer, takže na každodenní péči se podílel spíš nárazově. Někteří muži ještě nyní mají pocit, že k naplnění otcovské role postačí pouze materiální účast. Další muži by se do výchovy i zapojili, ale nevědí, co mají jako otcové malého dítěte dělat. Mají obavy, že nedokážou plačící dítěte utišit a malý uzlíček v nich vzbuzuje pocit zranitelnosti. Také některé zaryté přetrvávající způsoby chování ve společnosti muže fakticky diskriminuje a rozdělování rolí mezi muže a ženy je od malých dětí ještě více vzdaluje.

Bez mužů to není ono

Psychologie sice nezná ještě všechny podrobnosti, které ovlivňují působení muže na dítě, ale je více než jasné, že pokud jeho přítomnost chybí, je vývoj dítěte ochuzen. Zjednodušeně řečeno chlapci potřebují s otci stavět letadla a dcery s matkami šít nebo vařit. Mužský mozek se již od základů vyvíjí zcela jinak než ženský a také mužské myšlení je jiné než ženské. Již od batolícího věku si chlapci hrají jinak než děvčata a to také platí při výchově – otcové zacházejí s dětmi jinak než matky, jinak na ně mluví, jinak je povzbuzují. Tyto věci jsou prostě dány od přírody.

Malé dítě a jiné pečující osoby

Některé manželské páry již od velmi útlého věku dítěte praktikují tzv.. sdílenou péči, což v praxi znamená, že se střídají po dnech nebo půldnech, popř. o dítě pečují chůvy nebo babičky. Psychologové radí, že časté střídání pečujících osob není vhodné u dětí do osmi měsíců, protože do té doby dítě potřebuje jednu dominantní osobu, a ještě není schopno si vytvořit úzký vztah k více než k dvěma, maximálně třem lidem. Dítě si samo diferencuje, kdo mu dává více pocitu bezpečí a ke komu přilne. Zhruba od prvních narozenin je dítě schopné si vytvořit vztah k širšímu společenství a více vnímá vztahy mezi otcem a matkou.

Muži na mateřské (tzv. matkové)

I v naší české společnosti se začínají objevovat muži, kteří se rozhodnou z nějakého důvodu zůstat doma s dítětem a jejich ženy živí rodinu. Zatím neexistuje žádný výzkum, který by se dokázal zcela jednoznačně k této problematice vyjádřit. Pokud otec tuto roli přijme rád a dobrovolně, určitě proti tomu nelze nic namítat. Samozřejmě výchova otce bude zcela jiná než od matky, ale jestli bude lepší nebo naopak horší, to nelze určit, protože na to neexistují žádná jiná kritéria a hodnocení, než spokojené dítě a souhra v rodině.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.