Kód pojišťovny

Psychoterapie

Ilustrační obrázek
Psychoterapie je taková forma léčby, kdy se psychoterapeut snaží obnovit kontrolu pacienta nad svými emocemi, chováním a představami. Terapie může být individuální, skupinová nebo rodinná. Postupuje se formou dialogu nebo pomocí jiných metod, např.: umělecké práce, kreslení, přehrávání různých rolí, nácvik dovedností. Snahou terapeuta je pomoci postiženému, aby se naučil porozumět svému problému, obnovil žebříček hodnot, nalezl přiměřenou sebedůvěru a především, aby uměl překonat své současné životní problémy a našel z nich cestu ven.

Deprese a psychoterapie

Psychoterapie je vhodná a účinná při léčbě lehčích, středně těžkých nebo odeznívajících příznaků deprese. V takových případech zkracuje dobu léčení a při lehkých depresích může pomoci i bez použití medikamentů. Pro pacienty, kteří trpí velmi hlubokými depresemi, je psychoterapie málo účinná. Je proto nutné ji kombinovat s jinými léčebnými metodami.

Individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie se snaží nalézt ztracenou důvěru v sebe sama a obnovit pozitivní pohled na svět. Terapeut vytváří přátelskou a důvěrnou atmosféru a do ničeho pacienta nenutí. Léčba se snaží pomoci při problémech a je nápomocna při jejich řešeních.

Skupinová psychoterapie

Skupinová terapie, jak již sám název vypovídá, probíhá ve skupině 8 – 12 osob, a je vedena jedním nebo dvěma terapeuty. Jednotlivá terapeutická sezení probíhají zhruba 1,5 hodiny. Ve skupině se plně odráží chování reálného života. Pacienti mohou v konfrontaci s ostatními rozebírat své problémy, učí se otevřenosti a toleranci.

Rodinné nebo manželské terapie

Cílem rodinné terapie je nalézt rovnováhu a harmonii mezi rodinnými příslušníky. Tento druh terapie se neobejde bez dobrovolné spoluúčasti jednotlivých členů rodiny a zpočátku bývá dost obtížné obnovit špatnou komunikaci a zlepšit rodinné vazby. Rodina má většinou strach do terapie vstoupit, bojí se ukázat své slabé stránky. Při překonání počátečnících obav a vytrvalé snaze, však dochází k úlevě a každý člen rodiny má větší možnost se rozvíjet a zapracovat na sobě. Osobnost psychoterapeuta Kdo je to psychoterapeut a co od něj můžeme očekávat? Psychoterapeut je vlastně pomocný průvodce při léčbě naší duše. Pomáhá nám překonávat příznaky nemoci, a učí nás, jak čelit každodenním problémům. S jeho pomocí, ale hlavně s vlastním přičiněním máme předpoklad cítit se lépe. Vlastní aktivita a spolupráce je hlavním předpokladem léčby. V terapii jde především o nenásilné doprovázení na cestě, která vede k vnitřní přeměně. Terapeut může pouze dopomoci, ale změnu musí udělat sám pacient.

Jak si vybrat vhodného psychoterapeuta ?

V současnosti si může pacient svobodně zvolit svého psychoterapeuta. Jelikož každý člověk je silná individualita a vyhovuje mu něco jiného, kritéria na terapeuta se mohou různit. Obecně však lze říci, že pacient by měl cítit důvěru, pochopení a určitou dávku empatie. Někdy se může stát, že při dlouhodobém terapeutickém vztahu dojde u pacienta k pocitům nepochopení. V takovém případě však není namístě terapeuta ihned měnit, ale řešit tyto problémy společně. Zcela extrémně se chovají pacienti, kteří nejsou spokojeni s nikým a svou možnost vyléčení tak neustále prodlužují.

Pohyb jako lék

Pohyb je pro náš organismus přirozenou potřebou a při nedostatku pohybu naše tělo chátrá a může to mít také dopad na naše zdraví. Nejen, že dochází k přibývání na váze, atrofii svalů, zpomalování metabolismu, ale člověk se stává unavenější, letargický a klesá také i jeho sexuální aktivita. Pohyb je základním prostředkem proti stresu. Při pohybové aktivitě se spaluje adrenalin a postupně se zvyšuje napětí parasympatiku. To znamená, že činnost srdce se zpomaluje, stoupá pocit síly, zdraví a klidu. Člověk, který je vystresovaný, se cítí po cvičení psychicky i fyzicky dobře a vyrovnaně. Bylo zjištěno, že lidé, kteří pěstují pravidelně nějaký rekreační sport, dokážou lépe kompenzovat větší psychickou zátěž.

Význam aerobního cvičení na naši aktivitu

Cvičení, které trvá nejméně 20 minut plynule a bez přestávky se označuje jako aerobní ( např. jízda na ortopedu, běh). Aerobní cvičení působí na naši psychiku tím, že uvolňuje endorfiny, hormony, které přivádějí mozek stavu relaxované bdělosti a klidu. Endorfiny tak působí na naši dobrou náladu. Aerobní cvičení podporuje také růst nervových spojení a urychluje vybavení paměťových dat.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.