Kód pojišťovny

Chystáme se do školy

Ilustrační obrázek
Zanedlouho prvňáčkové poprvé vstoupí do třídy a začne pro ně zcela jiný život než ten, který doposud poznali ve školce. Ale právě školka jim leckdy dala na cestu do školní lavice nejvíc... Nejenže se v ní naučili to základní, s čím se u prvňáčku „počítá“, ale získali v ní i neocenitelné dovednosti, jak se chovat ke kamarádům, neubližovat si, pomáhat si nebo poslouchat autoritu.

Pětiletým dětem nastává „poslední rok prázdnin“, některé možná budou svým starším kamarádům tiše závidět novou školní brašnu, jiné budou nešťastné, že jim kamarád utekl do školy a ony ještě zůstaly ve školce.. Pětileté dítě do školky bezesporu patří. Je dokázáno, že děti, který nastoupily do školy ze školky, jsou svědomitější, dokáží se lépe přizpůsobit a dosahují ve škole lepších výsledků.

Co má umět předškolák?

Předškolák by neměl mít problém se základními hygienickými a společenskými návyky. Mytí rukou, večerní hygiena, uklízení po sobě, čištění zubů, česání, oblékání, zavazování tkaniček, správné stolování, zdravení lidí a poděkování jsou samozřejmostí.

Pětileté dítě vnímá čas – rozliší včera, dnes, zítra, napočítá do deseti, zvládne jednoduché početní úkony (kolik je jedna a jedna), umí uspořádat objekty podle velikosti, barvy či tvaru. Ví, že pohádka nebo příběh má začátek a konec, samo vypráví příběhy, přednáší básničky, chce určovat písmena a některá již pozná. Vystřihuje nůžkami jednoduchý obrázek, maluje lidi a zvířata, zajímá se o rozdíly mezi zvířaty, o vlastní tělo. Rádo hraje různé role a baví ho domácí práce.

Klidně se ale může stát, že na pětileté prohlídce dítě paní doktorce na nic neodpoví a vy budete vypadat, že si snad vymýšlíte. Proto je velmi důležitý dobrý kontakt s paní učitelkou ze školky, která dobře zná schopnosti vašeho dítěte.

Dítě by mělo umět říci, jak se jmenuje, kolik je mu let, kde bydlí. Jednu věc by mělo umět pojmenovat více slovy. Cvičte proto říkadla, básničky, písničky i vyprávění příběhů. Pokud se nenaučí dobře vyjadřovat, bude mít později potíže s psaním. Aby děti jednou chtěly číst, musíte jim hodně číst vy sami.

Aby dítě dobře kreslilo a později i psalo, musí být obratné. Obratnost dítě získává při běžných činnostech. Pokud si bude vystřihovat, lepit, navlékat korálky, stavět kostky. Důležité je, aby se naučilo udělat z prstů špetku – k tomu vám mohou dopomoci speciální trojhranné pastelky, které správné držení podporují.

Téměř ve školní lavici

Když je dítěti šest let, umí už vyprávět jednoduchý příběh, popíše, co vidí na obrázku, umí hledat synonyma a vysvětlit, jaké významy má jedno slovo, člení slovo na slabiky, rozliší první hlásku ve slově. Slovo vnímá jako soubor písmen, zajímá se o čtení a písmenka. Umí nakreslit realisticky lidskou postavu. Seřadí obrázky podle posloupnosti, umí tvořit protiklady.

Předškolák by měl umět chytat a házet míč, vyskočit, přeskočit malou překážku, udržet rovnováhu, skákat po jedné noze.

Učte dítě hrou

Velmi vhodné jsou tzv. sešity pro předškoláky. Dítě může vystřihovat, skládat, lepit, dokreslovat, třídit podle barev a tvarů, určovat posloupnost dějů na obrázcích, vyprávět pohádku – cvičí si tak postřeh, pozornost, hledá souvislosti, pracuje s představivostí. Není dobré dítě při řešení úkolu poučovat nebo radit. Zasáhněte až v případě, že si dítě nebude vědět rady.

Snažte se nenásilně dítě učit, aby přijalo úkol, pracovalo na něm a dokončilo jej. Mělo by se umět soustředit aspoň 10 minut. Některé děti mají s pamětí problém, protože než si stačí něco zapamatovat, nesoustředěná pozornost je pryč.

Určitě si i vy pamatujete hru, při které se např. na tác položilo několik věcí, pak se tác zakryl a vy jste měli vyjmenovat, co vše na táce bylo, nebo co z něj zmizelo. Stejně tak je důležitá zraková paměť, díky níž dítě bude později rozlišovat písmenka. Tu si nejlépe procvičí rozlišováním obrázků. Dítě by se mělo naučit třídit podle tvarů, velikostí, hledat rozdíly, k tomu mohou pomoci např. dopravní značky. Dobře poslouží také puzzle nebo pexeso. Myšlení můžeme rozvíjet opět pomocí her, které nám ani nezaberou čas, protože se dají hrát v autě, na procházce. Vyjmenujeme dítěti pár věcí, mezi něž jedna nepatří. Nebo naopak, řekneme jedno slovo, třeba zahrádka, a dítě bude vyjmenovávat slova, která k ní patří.

„Učte se“ s dítětem , jen když ho to těší, vždyť v pěti letech má ještě dost času vše pomaličku zvládnout. Důležité je dítě podporovat, povzbuzovat, chválit, ale zároveň trvat na důslednosti. Děti se rády učí, ale potřebují pro to dostatek podnětů od svých rodičů. Seznamte je s přírodou – jak jdou po sobě dny, roční období, jak žijí zvířátka, ukažte dětem třeba globus, vyprávějte jim, že jsou ještě jiné země, jazyky. Choďte s dětmi do divadla, ale zkuste i muzeum nebo výstavu.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.