Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Bonus Plus

Čerpání bodů

Pojištěnec může čerpat příspěvek na jednotlivé aktivity v maximální výši 250 Kč/rok. Celkový příspěvek za rok 2016 je 500 Kč, to znamená kombinací aktivit programu Bonus Plus může pojištěnec vyčerpat až 500 Kč/rok.

Program Bonus Plus je doplňkovým preventivním programem. To znamená, že v rámci tohoto programu nelze čerpat příspěvky na programy a aktivity, které v roce 2016 jsou nebo byly součástí nabídky standardních preventivních programů (např. očkování).

Tato zásada se netýká preventivních programů pod souhrnným označením Ostatní produkty a platí pouze pro preventivní programy seskupené do kategorií:

Jeden účetní doklad nelze hradit částečně z preventivních programů a částečně z programu Bonus Plus.

Body lze čerpat na tyto aktivity:

1. Zdravotní služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

V rámci tohoto programu může být proplacen doklad o úhradě vystavený smluvním poskytovatelem zdravotních služeb (zdravotnickým zařízením) na zdravotní služby a výkony nehrazené z veřejného zdravotního zařízení. Jedná se o zdravotní služby a výkony, které si pojištěnec částečně či zcela hradí sám.

2. Úhrada nadstandardního pokoje při porodu

3. Pohybové aktivity podporující zdravý životní styl

V rámci tohoto programu může být proplacen doklad o úhradě na zakoupenou permanentku (příspěvek se nevztahuje na jednotlivé vstupy) a to pouze na některou z těchto pohybových aktivit:

4. Léčebné kúry a procedury v lázeňských zařízeních


Infocentrum 810 800 000 (částečně hrazeno)
Provozovatelem tohoto webu je Česká průmyslová zdravotní pojišťovna