Mobilní aplikace
Zdraví v mobilu

Prohlédněte se funkce aplikace Prohlédněte se funkce aplikace

Novinky

24. 10. 2022 / Nová verze 3.12.0

Aktuální verze Zdraví v mobilu přináší zásadní funkce pro plátce pojistného, a to Stav pojistného a Změnu záloh OSVČ. Jak názvy napovídají, osoby (plátci pojistného) mohou snadno zjistit zda mají dluh nebo přeplatek na pojistném, případně zda jim nevzniklo penále. Současně mohou snadno požádat o vrácení přeplatku na svůj účet, přeúčtovat platbu, požádat o potvrzení o bezdlužnosti nebo si nechat poslat kompletní výpis pohledávek.

13. 9. 2022 / Nová verze 3.11.0

Vážení klienti, právě jsme vydali novou verzi mobilní aplikace, která obsahuje v záložce Pojištěnci funkci Přehled plátců pojistného. V té si můžete zkontrolovat, zda v daném období máte uvedeného správného plátce zdravotního pojištění. Změna plátce zdravotního pojištění je i vaší oznamovací povinností. Tuto povinnost můžete snadno splnit přes tuto novou funkci - její pomocí změnu oznámíte a také zašlete potřebné dokumenty (doklad o evidenci na úřadu práce, zápočtový list, doklad o nástupu na mateřskou dovolenou apod.).