Výsledky voleb do SR a DR ČPZP

VÝSLEDKY VOLEB

konaných ve dnech 29. 9., 30. 9. a 1. 10. 2020

 

POŘADÍ KANDIDÁTŮ ZVOLENÝCH DO SPRÁVNÍ RADY A DOZORČÍ RADY

 ČESKÉ PRŮMYSLOVÉ ZDRAVOTNÍ  POJIŠŤOVNY

 

Skupina zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Členové správní rady:

 • Ing. Mojmír Kašprišin
 • JUDr. Jana Kantorová
 • Ing. Petr Matuszek
 • Irena Moderová
 • Ing. Bc. Roman Bečica, MBA

Náhradníci:

 • Ing. Slavomír Wróbel

Skupina zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Členové dozorčí rady:

 • Ing. Emil Cieslar, MBA
 • Ing. Ivan Myška
 • JUDr. Miroslav Pastucha

Náhradníci:

 • Ing. Radomír Raszka

Skupina zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů

Členové správní rady:

 • Věra Gajdaczová
 • Marcel Pielesz
 • Jan Byrtus
 • Zdeněk Turoň
 • Vítězslav Prak

Náhradníci:

 • Petr Heczko
 • Jan Gut
 • Bc. Roman Ďurčo
 • Jan Melecký
 • Karel Lysek
 • Ján Koman

Skupina zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů

Členové dozorčí rady:

 • Zdeněk Byrtus
 • Josef Bocek
 • Pavel Fichna

Náhradníci:

 • Libor Neuman
 • Ladislav Kantor

V Ostravě dne 5. 10. 2020                                                              

JUDr. Petr Vaněk, Ph.D.
generální ředitel
České průmyslové zdravotní pojišťovny