Slevy s ČPZP 2019

Preventivní programy ČPZP v roce 2020

Program onkologické prevence

Na prevenci není nikdy dost brzy... Přispějeme částkou až 2 000 Kč.

Příspěvek až 2000 Kč je určen pojištěncům od 35 let na komplexní onkologickou preventivní prohlídku provedenou na specializovaném  pracovišti v  nemocnicích: Masarykův onkologický ústav (Brno), Krajská nemocnice Liberec, Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Plzeň, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Thomayerova nemocnice (Praha), Nemocnice na Bulovce (Praha), Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem.

Vyšetření zahrnuje laboratorní a další výkony potřebné k odhalení případného karcinomu. Rozsah a cenu vyšetření stanovují jednotlivá výše uvedená pracoviště.

Realizace příspěvku:

Příspěvek je čerpán převodem na bankovní účet (variantně je poukázán poštovním šekem/poukázkou) po předložení:

  • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
  • Občanský průkaz
  • Doklad o úhradě od poskytovatele zdravotních služeb

 Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2020.

Zpět na přehled
Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205