Slevy s ČPZP 2019

Preventivní programy ČPZP v roce 2020

Manažerka mateřství

Prožijte své těhotenství komfortně. Přispějeme částkou až 1 500 Kč.

ČPZP poskytuje příspěvek těhotným ženám na klidné mateřství.  V případě vícečetného těhotenství nelze příspěvek navýšit.
Příspěvek je platný pro rok 2020. Pokud tedy pojištěnka začne program čerpat v roce 2020, nebude již mít nárok čerpat příspěvek na dané těhotenství v rámci programu Manažerka mateřství v roce 2021 (pokud pojištěnka program začala čerpat v roce 2019, nemůže již čerpat v roce 2020).

Možnosti čerpání:

 • nadstandardní vyšetření nebo péče u poskytovatelů zdravotnických služeb spojená s těhotenstvím, nehrazená z veřejného zdravotního pojištění a hrazené pojištěnkou, mj.:
  • prvotrimestrální screening (možné alternativy názvu: primotrimestrální screening, screening Downova syndromu, kombinovaný test), z dokladu o zaplacení musí být zřejmé, že se jedná o vyšetření provedené v prvním trimestru těhotenství, resp. až do 14 týdne těhotenství
  • epidurální analgezie (v případech, kdy není aplikován z rozhodnutí poskytovatele zdravotních služeb)
 • kurzy pro těhotné, plavání pro těhotné, masáže těhotných, psychoprofylaktická příprava těhotných k porodu.

Nárok na čerpání příspěvku vzniká za těchto podmínek:

 • v době realizace i nárokování příspěvku musí být žena pojištěna u ČPZP.

Shrnutí - pro čerpání platí hlavní zásady:

 1. 1 500 Kč - příspěvek na rok 2020
 2. 1 500 Kč na jedno těhotenství (pojištěnka, která začala čerpat program v roce 2019, nemůže dočerpat program v roce 2020)
 3. Druhé těhotenství maximální výši příspěvku nenavyšuje
 4. Vícečetné těhotenství maximální výši příspěvku nenavyšuje

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet je nutné předložit:

 • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
 • Občanský průkaz
 • Těhotenský průkaz nebo rodný list (pro případ nárokování programu po porodu)
 • Doklad o  úhradě. Datum na dokladu musí být z intervalu mezi vydáním těhotenského průkazu a datem porodu dítěte.

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 6 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2020.

Zpět na přehled
Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205