Slevy s ČPZP 2019

Preventivní programy ČPZP v roce 2020

Pravidelný pohyb

Pro vaši radost z pohybu. Přispějeme částkou 700 Kč.

ČPZP v rámci prevence kardiovaskulárních chorob a obezity poskytuje pojištěncům od 18 let příspěvek na pravidelnou pohybovou aktivitu ve výši 700 Kč.

Možnosti čerpání:

  • Pravidelná pohybová aktivita, vč. plavání (netýká se lyžování,  masáží, sauny, solária,  a jiných regeneračních aktivit)

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet je nutné předložit:

  • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
  • Občanský průkaz
  • Doklad o úhradě permanentky

Podmínkou je předložení dokladu o úhradě permanentky v celkové hodnotě alespoň 1 500 Kč (alternativně možno předložit více dokladů o úhradě permanentek v minimální výši 1 500 Kč, maximální počet dokladů o úhradě permanentek: 3 ks; stáří dokladu(ů) o úhradě: doklady musí být pořízeny v roce 2020, poslední, resp. nejnovější z dokladů nesmí být starší než 6 měsíců). Z předloženého dokladu musí být jednoznačně zřejmé, že se jedná o příspěvek na pravidelnou pohybovou aktivitu a o jakou aktivitu konkrétně se jedná. Příspěvek nelze využít k pronájmu (tělocvičny, haly apod.).

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 6 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2020.

 

Zpět na přehled
Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205