Slevy s ČPZP 2019

Preventivní programy ČPZP v roce 2019

Diabetes

Pro usnadnění života s diabetes. Přispějeme částkou až 500 Kč.

ČPZP poskytuje příspěvek na prevenci zhoršení diabetes. Příspěvek je určen na:

 • obuv pro diabetiky zakoupenou v lékárně nebo v prodejně zdravotnických potřeb (popř. přímo u výrobce); příspěvek se nevztahuje na obuv částečně hrazenou z veřejného zdravotního pojištění

 • nákup produktů a pomůcek pro diabetiky zakoupených v lékárně nebo v prodejně zdravotnických potřeb:

  ○ na dezinfekci kůže před odběrem krve k zjištění hodnoty glykemie pomocí glukometru či k dezinfekci kůže před aplikací inzulínu

  ○   na nákup testovacích proužků pro zjištění glukózy/ketonů v moči

  ○   na nákup příslušenství k inzulínové pumpě (baterie, zásobníky inzulínu)

  ○ na diagnostické proužky pro stanovení hodnot glukózy v krvi, zakoupené nad rámec hrazeného množství

  ○   na jehly

  ○   glukometr

Realizace příspěvku:

 

Příspěvek je čerpán převodem na bankovní účet (variantně je poukázán poštovním šekem/poukázkou) po předložení:

 • Čísla účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)

 • Občanského průkazu

 • Průkaz diabetika, potvrzení o diagnóze (při prvním čerpání)
 • Dokladu o úhradě.

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2019.

Zpět na přehled
Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205