Slevy s ČPZP 2019

Preventivní programy ČPZP v roce 2019

Diabetes

Pro usnadnění života s diabetes. Přispějeme částkou až 500 Kč.

Příspěvek na prevenci zhoršení diabetes, až 500 Kč

ČPZP poskytuje zákonným zástupcům dětí příspěvek na produkty pro diabetiky:

  • na dezinfekci kůže před odběrem krve k zjištění hodnoty glykemie pomocí glukometru či k dezinfekci kůže před aplikací inzulínu
  • na nákup testovacích proužků pro zjištění glukózy/ketonů v moči
  • na nákup příslušenství k inzulínové pumpě (baterie, zásobníky inzulínu)
  • na diagnostické proužky pro stanovení hodnot glukózy v krvi, zakoupené nad rámec hrazeného množství
  • na jehly
  • glukometr

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:

  • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
  • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list)
  • Doklad o úhradě z lékárny nebo z prodejny zdravotnických potřeb

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2019.

Zpět na přehled
Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205