Slevy s ČPZP 2019

Preventivní programy ČPZP v roce 2019

Sportovní kroužky

Ať se dítě unaví aktivním pohybem! Přispějeme částkou až 500 Kč.

Příspěvek bude poskytnut na sportovní pohybové kroužky (organizované školami i jinými subjekty) a členství ve sportovních klubech a oddílech pro děti a mládež od 6 let.

Příspěvek se nevztahuje na jednorázové či nárazové aktivity typu týdenního soustředění, příměstského tábora, krátkodobých, tj. např. měsíčních kurzů apod.

Z dokladu nebo souborů dokladů musí být zřejmé, že se jedná o pravidelnou pohybovou aktivitu.

  • V případě sportovních kroužků a členství ve sportovních klubech se předpokládá, že se jedná vždy o pravidelnou pohybovou aktivitu.  
  • V případě sportovních kurzů není zaručen pravidelný charakter pohybové aktivity. Pro možnost poskytnutí příspěvku je proto nutné předložit minimálně 3 doklady o zaplacení za 3 po sobě následující měsíce nebo doklad o úhradě za 1 měsíc + další doklad (např. potvrzení), ze kterého bude zřejmé, že se jedná  o dlouhodobou pohybovou aktivitu dítěte.

  Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:

  • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
  • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list)
  • Doklad o úhradě

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2019.

Zpět na přehled
Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205