Slevy s ČPZP 2019

Preventivní programy ČPZP v roce 2019

Letní tábory

Nenechte o prázdninách své děti nudit se doma. Přispějeme částkou až 1 000 Kč.

Příspěvek na letní tábory platí pro děti od 6 do 16 let včetně.
Příspěvek bude uznán jen v případě jeho trvání v délce minimálně 4 kalendářní dny, a lze jej uplatnit na tábory pořádané v období letních prázdnin. Příspěvek se vztahuje i na příměstské tábory.

Realizace příspěvků:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:

 •  číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list)
 • Potvrzení o účasti na letním táboře - Formulář Potvrzení o účasti na organizovaném pobytu
 • Může se jednat také o potvrzení o účasti dítěte na letním táboře vydané organizátorem letního tábora na jejich vlastním formuláři, ale pak musí obsahovat tyto náležitosti:
  • jméno, příjmení a rodné číslo dítěte
  • účel vystavení dokladu - letní tábor
  • termín konání, potvrzení o účasti dítěte na letním táboře
  • uhrazenou částku
  • datum potvrzení, razítko organizátora akce a podpis vydávajícího zaměstnance

Potvrzení/doklad o účasti na letním táboře (ať již na formuláři ČPZP nebo vystavené organizátorem) a jeho zaplacení musí být originál, případně kopie s originálním razítkem a originálním podpisem. Pokud potvrzení nebude obsahovat razítko, musí být doložena  úhrada (např. výpis z účtu).  Příspěvek bude realizován až po absolvování letního tábora.

Pozor! Potvrzení musí být vystaveno nejpozději do 1 měsíce po uskutečnění pobytu.

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení.

Zpět na přehled
Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205