Mobilní aplikace

Preventivní programy ČPZP v roce 2018

Letní tábory

Nenechte o prázdninách své děti nudit se doma. Přispějeme částkou až 1 000 Kč.

Příspěvek na letní tábory platí pro děti od 6 do 16 let včetně.
Příspěvek bude uznán jen v případě jeho trvání v délce minimálně 4 kalendářní dny, a lze jej uplatnit na tábory pořádané v období letních prázdnin. Příspěvek se vztahuje i na příměstské tábory. Letní tábory jsou propláceny do 31.10.2018 bez ohledu na datum uvedené na potvrzení/dokladu o účasti na letním táboře (zde tedy neplatí 2 měsíční lhůta na předložení dokladů, po datu 31.10.2018 již příspěvek na letní tábor poskytnut nebude).

Realizace příspěvků:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:

 • Výpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu
 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list)
 • Potvrzení o účasti na letním táboře - Formulář Potvrzení o účasti na organizovaném pobytu
 • Může se jednat také o potvrzení o účasti dítěte na letním táboře vydané organizátorem letního tábora na jejich vlastním formuláři, ale pak musí obsahovat tyto náležitosti:
  • jméno, příjmení a rodné číslo dítěte
  • účel vystavení dokladu - letní tábor
  • termín konání, potvrzení o účasti dítěte na letním táboře, datum potvrzení
  • uhrazenou částku
  • datum uhrazení
  • razítko organizátora akce a podpis vydávajícího zaměstnance

Potvrzení/doklad o účasti na letním táboře a jeho zaplacení musí být originál, případně kopie s originálním razítkem a originálním podpisem. Za Potvrzení o účasti na letním táboře může být považován i originál dokladu o zaplacení, který je vydán po uskutečnění letního tábora a musí obsahovat tytéž údaje jako formulář Potvrzení o účasti na organizovaném pobytu. Doklad, na kterém je čitelně uvedena identifikace vystavujícího subjektu, nemusí obsahovat razítko, ale musí obsahovat tyto identifikační údaje – název firmy, IČO, adresa firmy. Příspěvek bude realizován až po absolvování letního tábora.

Pozor! Datum vystavení dokladu musí být nejpozději do 1 měsíce po uskutečnění pobytu.

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 2 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.10.2018.

Zpět na přehled
Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205