Slevy s ČPZP 2019

Preventivní programy ČPZP v roce 2019

Školky a školy v přírodě

Učení na zdravém vzduchu. Přispějeme částkou až 300 Kč.

ČPZP poskytuje zákonným zástupcům dětí příspěvek na školky a školy v přírodě. 

Příspěvek bude uznán jen v případě jeho trvání v délce minimálně 4 kalendářní dny.
Příspěvek na školku/školu v přírodě lze proplatit jen na pobyty organizované v průběhu školního roku (nikoliv o letních prázdninách) mateřskými, základními a středními školami. Nevztahuje se na lyžařské kurzy.

Realizace příspěvků:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:

 • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list)
 • Potvrzení o účasti ve školce/škole v přírodě - Formulář Potvrzeni o účasti na organizovaném pobytu
 • Předloženo může být i potvrzení o účasti dítěte na organizovaném pobytu vydané organizátorem školky/školy v přírodě na jejich vlastním formuláři, ale pak musí obsahovat tyto náležitosti:
  •  jméno, příjmení a rodné číslo dítěte
  •  účel vystavení dokladu - školka/škola v přírodě
  •  termín konání, potvrzení o účasti dítěte na školce/škole v přírodě
  •  uhrazenou částku
  •  datum potvrzení, razítko organizátora akce a podpis vydávajícího zaměstnance

Potvrzení/doklad o účasti ve školce/škole v přírodě a jeho zaplacení musí být originál, případně kopie s originálním razítkem a originálním podpisem. Pokud potvrzení nebude obsahovat razítko, musí být doložena  úhrada (např. výpis z účtu). 

Pozor! Potvrzení musí být vystaveno nejpozději do 1 měsíce po uskutečnění pobytu.

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení.

Zpět na přehled
Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205