Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Cestovní pojištění on-line

 • Rozsah pojištění
 • Údaje o osobách
 • Rekapitulace
 • Platba
 • nápověda

  Základní údaje

  Dnů: 0

  Počty osob

  pojištěnci ČPZP:

  jiná pojišťovna:

  Osob: 0

  Informace o slevách

  Rozsah a cena pojištění

  Cena pojištění:
  Cena pojištění:
  Cena pojištění:
  Cena pojištění:
  0 Kč

  Nápověda

  Počátek cesty musí být minimálně od následujícího dne. Nelze se pojistit od dnešního data. Maximální délka pojištění může být 90 dní. Pro cesty do USA se nelze pojistit v následujících 14 dnech - počátek může být nejdříve 15. den.

  Pod Evropu spadají:

   Evropa, evropská část Ruska, Tunisko, Maroko, Turecko, Izrael, Egypt, Kypr

  Pojištění pro oblast České republiky lze uzavřít pouze na pobočkách ČPZP (jedná se o úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti a pojištění storna cesty).

  Na pracovní cestu se mohou pojistit pouze pojištěnci ČPZP a pracovní cestu nelze pojistit v balíčku STANDARD.

  Věk osob je uveden včetně uvedené hodnoty - tedy dospělí od 18 let, včetně. Pokud chcete pojistit větší skupinu osob, můžete ji pojistiti pouze na pobočkách ČPZP.

  Kliknutím na jeden ze čtyř připravených balíčků dojde k přepočtu pojistného. Současně se mění také rozsahy pojistného plnění, které jsou zobrazeny v dolní části stránky. Zvolte si prosím rozsah pojistného plnění, který Vám nejvíce vyhovuje. Pokud chcete mít opravdu bezstarostnou cestu, doporučejme zvolit balíček KOMPLET, případně ZIMA nebo LÉTO, které nabízí plný rozsah pojistného plnění.

  Sleva na cestovním pojištění

  Sleva pro studenty

  Osoby ve věku 18 do 25 let (včetně), pokud jsou studentem, mohou využít slevu pro studenty. Sleva představuje sazby pro turistickou i pracovní cestu ve výši sazeb pro věkovou kategorii 0-17 let. Na pracovištích ČPZP je možno tuto slevu využít i pro dlouhodobý pobyt.

  Pokud vyplníte v zadávání pojištěných osob rodné číslo osoby, která splňuje věkovou hranici, zobrazí se vpravo dodatečně zatrhávací políčko pro určení studenta. Zatržením políčka "student" prohlašujete, že v případě potřeby pojistitele pojištěná osoba průkazně doloží, že v době začátku pojištění splňovala kategorii studenta. Nebudete-li tuto skutečnost doložena, pojistitel má právo dle Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní pojištění (VPPCP/U 1/18, čl. 11, bod 9) přistoupit ke snížení výplaty pojistného plnění.
  Sleva je možná pouze pro pojištěnce ČPZP.

  Sleva za opakované pojištění

  Sleva 5 % je odečtena z celkové výše pojistného vypočteného na osobu, která si v roce 2020 opakovaně on-line uzavře balíček Komplet / Zima nebo Léto. Vztahuje se pro pojištěnce i nepojištěnce ČPZP a je uplatněna na uzavřené druhé a každé další cestovní pojištění. Sleva platí na jednotlivou osobu (rodné číslo) a bude systémem odečtena automaticky. Pro slevu se započítávají jen smlouvy uzavřené v roce 2020.

  Sleva pro novorozence

  Sleva 100% je odečtena u dětí do 1 roku věku, které je současně pojištěno s minimálně 1 dospělou osobou nad 18 let věku.
  Sleva je možná pro novorozence - pojištěnce i nepojištěnce ČPZP a lze jí využít při sjednání jakéhokoliv balíčku on-line. Dospělá osoba na smlouvě nemusí být pojištěncem ČPZP.

  Pojistné plnění

  balíček
  ZÁKLAD

  balíček
  STANDARD

  balíček
  KOMPLET

  balíček
  LÉTO

  léčebné výlohy celkem10 000 000 Kč
  zdravotní péče10 000 000 Kč
  repatriace a převoz10 000 000 Kč
  náklady na doprovázející osobu30 000 Kč
  ošetření zubů30 000 Kč
  pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví4 000 000 Kč
  pojištění odpovědnosti za škodu na majetku4 000 000 Kč
  pojištění odpovědnosti za věci zapůjčené, svěřené400 000 Kč
  náklady na právní zastoupení, obhajobu250 000 Kč
  úrazové pojištění - smrt následkem úrazu (dospělí)250 000 Kč
  úrazové pojištění - smrt následkem úrazu (děti)100 000 Kč
  úrazové pojištění - trvalé následky500 000 Kč
  pojištění zavazadel25 000 Kč
  škoda na letním sportovním vybavení25 000 Kč
  nájem náhradního letního vybavení5 000 Kč
  nevyužitá letní dovolená8 000 Kč


  Cestovní pojištění je připraveno ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.
  Provozovatelem těchto webových stránek je Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

  Infocentrum 810 800 000 (částečně hrazeno)