Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Cestovní pojištění on-line

Cestovní pojištění

Sazby cestovního pojištění

Srovnání komerčního pojištění

balíček
ZÁKLAD
balíček
STANDARD
balíček
KOMPLET
ČPZP (ČPP)12 Kč17 Kč25 Kč
Allianz-130 Kč194 Kč
ČSOB pojišťovna15 Kč-33 Kč
Česká pojišťovna23 Kč-59 Kč
Generali16 Kč-29 Kč

Srovnání denních pojistných sazeb v porovnání s komerčními pojišťovnami. Pro srovnání byly použity odpovídající rozsahy pojistného plnění pro dospělou osobu, turistickou cestu v rámci Evropy. U cestovního pojištění ČPZP byly použity sazby pro pojištěnce. Limity pojistného plnění se mohou u jednotlivých pojišťoven lišit. Sazby byly porovnány v lednu 2019.

Pojištěnci České průmyslové zdravotní pojišťovny mohou uzavřít cestovní pojištění za výhodnější denní sazby, než osoby nepojištěné u ČPZP. Pojistit se mohou i nepojištěnci ČPZP.

Cestovní pojištění lze uhradit online - platební kartou nebo běžným bankovním převodem z účtu na účet.

Cestovní pojištění nabízené prostřednictvím České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) je připraveno ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. (ČPP). Jedná se o standardní cestovní pojištění, ve stejném rozsahu, který poskytují ostatní komerční pojišťovny. Pojištěná osoba nemusí být pojištěncem ČPZP. Pojištěnci ČPZP však mají zvýhodněné sazby. Základní limity pojistného plnění jsou ve výši 10 000 000 Kč. Pojištění lze sjednat až na 90 dní s různým rozsahem pojistného krytí.


Denní sazby pojistného pro pojištěnce ČPZP

Uvedené sazby lze uzavřít prostřednictvím on-line pojištění. Jedná se o krátkodobé pobyty do 90 dnů. Věkové rozpětí je včetně uvedené horní hranice, rozhodující je rok narození.

Krátkodobé pojištění (0- 90 dní) - pro pojištěnce ČPZP

balíček
ZÁKLAD

balíček
STANDARD

balíček
KOMPLET

balíček
LÉTO

turistická cestapracovní cestapouze
turistická
cesta
turistická cestapracovní cestapouze
turistická
cesta

Evropa

0 – 17 let8 Kč8 Kč11 Kč14 Kč14 Kč19 Kč
18 – 69 let12 Kč12 Kč17 Kč25 Kč25 Kč30 Kč
nad 70 let41 Kč41 Kč42 Kč63 Kč63 Kč68 Kč

Slovensko

0 – 17 let6 Kč6 Kč8 Kč12 Kč12 Kč17 Kč
18 – 69 let11 Kč11 Kč14 Kč23 Kč23 Kč28 Kč
nad 70 let30 Kč30 Kč35 Kč58 Kč58 Kč63 Kč

Svět bez USA

0 – 17 let16 Kč16 Kč20 Kč22 Kč22 Kč27 Kč
18 – 69 let23 Kč23 Kč33 Kč39 Kč39 Kč44 Kč
nad 70 let61 Kč61 Kč71 Kč94 Kč94 Kč99 Kč

Svět včetně USA

0 – 17 let27 Kč27 Kč29 Kč32 Kč32 Kč37 Kč
18 – 69 let39 Kč39 Kč48 Kč52 Kč52 Kč57 Kč
nad 70 let102 Kč102 Kč108 Kč130 Kč130 Kč135 Kč

Denní sazby pojistného pro osoby nepojištěné u ČPZP

Uvedené sazby lze uzavřít prostřednictvím on-line pojištění. Jedná se o krátkodobé pobyty do 90 dnů.

Sazby cestovního pojištění pro osoby nepojištěné u ČPZP (0 - 90 dní),
pouze turistická cesta

balíček
ZÁKLAD

balíček
STANDARD

balíček
KOMPLET

balíček
LÉTO

Evropa

0 – 17 let13 Kč15 Kč20 Kč25 Kč
18 – 69 let19 Kč23 Kč32 Kč37 Kč
nad 70 let46 Kč50 Kč88 Kč93 Kč

Slovensko

0 – 17 let13 Kč15 Kč20 Kč25 Kč
18 – 69 let19 Kč23 Kč32 Kč37 Kč
nad 70 let46 Kč50 Kč88 Kč93 Kč

Svět bez USA

0 – 17 let25 Kč29 Kč34 Kč39 Kč
18 – 69 let38 Kč50 Kč64 Kč69 Kč
nad 70 let84 Kč91 Kč134 Kč139 Kč

Svět včetně USA

0 – 17 let35 Kč39 Kč44 Kč49 Kč
18 – 69 let51 Kč61 Kč67 Kč72 Kč
nad 70 let118 Kč130 Kč161 Kč166 Kč

Rozsahy a limity pojistného plnění

Limity plnění pro turistické i pracovní cesty. Zeleně označené plnění platí jen pro speciální připojištění, které lze uzavřít pouze na pobočkách ČPZP. V rámci on-line pojištění nelze uzavřít speciální připojištění!

Rozsah a limity pojistného krytí

Turistická cesta i pracovní cesta

Léčebné výlohy

Léčebné výlohy10 000 000 Kč
Zdravotní péče10 000 000 Kč
Repatriace a převoz10 000 000 Kč
Záchrana pojištěného v tísni10 000 000 Kč
Náklady na doprovázející osobu3 000 Kč / den (max. 30 000 Kč)
Ošetření zubů30 000 Kč
Náklady na vyslání náhradního pracovníka*30 000 Kč

Pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění

Pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění4 000 000 Kč
Újma při ublížení na zdraví nebo při usmrcení4 000 000 Kč
Majetková újma včetně následné finanční škody4 000 000 Kč
Čistá finanční újma10% z limitu, max. 400 000 Kč
Věci zapůjčené, věci svěřené10% z limitu, max. 400 000 Kč
Náklady na právní zastoupení a obhajobu pojištěného250 000 Kč
Pojištění odpovědnosti celkem (náklady na náhradu újmy+náklady na právní zastoupení)4 250 000 Kč

Úrazové pojištění

Smrt následkem úrazu250 000 Kč dospělí / 100 000 Kč děti
Trvalé následky500 000 Kč

Pojištění zavazadel

Pojištění zavazadel25 000 Kč

Léto plus

Odcizení letního sportovního vybavení25 000
Servis poškozeného letního sportovního vybavení2 500
Nájem náhradního letního sportovního vybavení denní limit500 Kč / 5 000 Kč
Nevyužitá letní dovolená denní limit800 Kč /8 000 Kč

Zima plus

Odcizení, zničení, ztráta zimního sportovního vybavení25 000 Kč
Servis poškozeného zimního sportovního vybavení2 500 Kč
Nájem náhradního zimního vybavení/denní limit500 Kč / 5 000 Kč
Náklady na přepravní doklad denní limit800 Kč / 8 000 Kč
Neuskutečněné cesta v důsledku lavinového závalu20 000 Kč
Nevyužitá zimní dovolená denní limit800 Kč / 8 000 Kč

Pouze na pobočkách ČPZP lze připojistit:

Pojištění storna zájezdu (výše storna činí 80% poplatků)30 000 Kč na osobu
Pojištění zpoždění letuzpoždění delší než 3 hodiny 5 000 Kč
Pojištění zpoždění zavazadelzpoždění delší než 3 hodiny 5 000 Kč
Pojištění nevyužité dovolenéza každý započatý den/ max. 14 dnů
1 500 Kč/max. 21 000 Kč
Pojištění únosu letadla10 000 Kč

* lze sjednat jen pro pracovní cestu

Na pobočkách ČPZP lze také připojistit dlouhodobé a roční pojištění, sportovní připojištění a pojištění opakovaných výjezdů.


Cestovní pojištění je připraveno ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.
Provozovatelem těchto webových stránek je Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Infocentrum 810 800 000 (částečně hrazeno)