Kód pojišťovny

Novinka v preventivních prohlídkách u gynekologů

17.02.2021

Mezi preventivní prohlídky v našem českém  systému  zdravotnictví patří také gynekologické preventivní vyšetření u žen, jehož součástí je odběr cytologie, tedy stěr z povrchu čípku děložního, aby se vyloučily  časné předrakovinné změny.

Ženy  mají na tuto prevenci chodit vždy 1x ročně.

Doposud platilo, že testování na HPV (human papilloma virus, který může být mj. původcem rakoviny děložního čípku u žen) není součástí preventivních prohlídek podle vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.

Vyšetření na HPV bylo dosud indikováno a hrazeno pouze u žen se sporným cytologickým nálezem. V těchto případech je vyšetření HPV (pod kódem výkonu 95201) hrazeno zdravotní pojišťovnou i nadále, a to bez věkové limitace. Ženám, které mají výsledek cytologie pozitivní, jsou samozřejmě hrazena zdravotní pojišťovnou všechna následná indikovaná vyšetření a zdravotní výkony.

Podle novelizace  Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR jsou platné s účinností od 1. 1. 2021 nové výkony, které budou zdravotní pojišťovny hradit oprávněným laboratořím klinické cytologie:

  • vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny vysoce rizikových typů HPV v cervikálním stěru
  • kód 95202 pro nález pozitivní a 95203 pro nález negativní.
  • Vyšetření je indikováno u žen ve věku 35 let a 45 let, které mají negativní nález cytologického screeningu (tzn. na děložním čípku nebyly objeveny žádné změny svědčící pro onkologické onemocnění)

 

Ostatní věkové kategorie žen mohou mít rovněž proveden HPV test, ten ale nebude hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Preventivní testování na přítomnost HPV může mít žena hrazené pojišťovnou, je-li jí 35 nebo 45 let (tj. 364 dní od 35./45. narozenin). Stanovený věk vychází mj. z doporučení Světové zdravotnické organizace.

Vyšetření u gynekologa bude probíhat stejně jako dosud – odběr vzorku je prováděn při standardní gynekologické preventivní prohlídce současně se stěrem na screeningové cytologické vyšetření. Lékař pak jen u žen v daném věku odešle odebraný vzorek i na HPV test.

Výjimečně, a to pouze v letošním roce, tedy v roce 2021, může nastat situace, že pojištěnka byla na preventivní gynekologické prohlídce v roce 2020 (s negativním cytologickým nálezem), ale dosáhne věkového limitu pro možnost provedení screeningového HPV testu dříve, než má nárok na preventivní prohlídku v roce 2021. V tomto specifickém případě lze hrazené screeningové HPV vyšetření realizovat mimo preventivní prohlídku.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.