Slevy s ČPZP 2019

Poskytnuté informace podle zák. č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 26. 6. 2020

Předmět žádosti:

Poskytnutí informace o počtu uhrazených balení, výši úhrady léků za období leden 2018 – květen 2020, pro léčivé přípravky specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

v přiloženém dokumentu


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 23. 6. 2020

Předmět žádosti:

Poskytnutí informace o počtu zdravotnickým zařízením vykázaných balení léků dle jednotlivých SÚKL kódů za období leden 2019 až květen 2020 dle struktury specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

v přiloženém dokumentu


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 3. 6. 2020

Předmět žádosti:

Poskytnutí dat o léčbě atopické dermatitidy dle struktury specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

v přiloženém dokumentu


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 2. 6. 2020

Předmět žádosti:

Poskytnutí dat o léčbě atopické dermatitidy dle struktury specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

v přiloženém dokumentu


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 28. 5. 2020

Předmět žádosti:

Informace o počtu uhrazených balení, výši úhrady léků a identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb za období leden 2017 – prosinec 2019 pro léčivé přípravky specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 19. 5. 2020

Předmět žádosti:

Informace o počtu předepsaných balení a počtu osob, kterým tato balení byla předepsána, lékárnou vykázána a pojišťovnou uhrazena dle jednotlivých SÚKL kódů za období únor 2019 až leden 2020 dle struktury specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

v přiloženém dokumentu


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 19. 5. 2020

Předmět žádosti:

Informace o počtu uhrazených balení a výši úhrady léků dle jednotlivých SÚKL kódů za rok 2019 dle struktury specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 19. 5. 2020

Předmět žádosti:

Informace o počtu zdravotnickým zařízením vykázaných balení léků dle SÚKL kódů za období leden 2019 až duben 2020 dle struktury specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

v přiloženém dokumentu


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 19. 5. 2020

Předmět žádosti:

Informace o počtu zdravotnickým zařízením vykázaných balení léků dle SÚKL kódů za období leden 2019 až duben 2020 dle struktury specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

v přiloženém dokumentu


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 18. 5. 2020

Předmět žádosti:

Informace o počtu zdravotnickým zařízením vykázaných balení léků dle SÚKL kódů za období březen 2019 až únor 2020 dle struktury specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

v přiloženém dokumentu


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 18. 5. 2020

Předmět žádosti:

Informace o počtu zdravotnickým zařízením vykázaných balení léků dle SÚKL kódů za období březen 2019 až únor 2020 dle struktury specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

v přiloženém dokumentu


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 10. 5. 2020

Předmět žádosti:

Informace o počtu zdravotnickým zařízením vykázaných balení léků dle SÚKL kódů za období leden 2019 až duben 2020 dle struktury specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

v přiloženém dokumentu


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 10. 5. 2020

Předmět žádosti:

Informace o počtu zdravotnickým zařízením vykázaných balení léků dle SÚKL kódů za období leden 2019 až duben 2020 dle struktury specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

v přiloženém dokumentu


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 10. 5. 2020

Předmět žádosti:

Informace o počtu unikátních ošetřených pacientů dle kódů uvedených v žádosti za období od roku 2015 do roku 2020.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 24. 4. 2020

Předmět žádosti:

Informace o zvlášť účtovaných léčivých přípravcích v roce 2019 dle struktury specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

Vzhledem k velkému objemu poskytnutých dat jsou tyto informace uloženy na Útvaru pro personálně právní vztahy České průmyslové zdravotní pojišťovny.


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 16. 4. 2020

Předmět žádosti:

Poskytnutí dat o léčbě osteoporózy dle struktury specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

v přiloženém dokumentu


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 15. 4. 2020

Předmět žádosti:

Informace o farmakoterapii pacientů, kterým byl mezi lety 2016 až 2020 vykázán léčivý přípravek s obsahem jedné z účinných látek – L01XE33 PALBOCIKLIB, L01XE42 RIBOCIKLIB, L01XE50 ABEMACIKLIB dle struktury specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 31. 3. 2020

Předmět žádosti:

Informace týkající se léčivého přípravku ENSTILAR (ATC D05AX52) dle struktury specifikované v žádosti za období od 1.1.2016 – 31.12.2019.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 31. 3. 2020

Předmět žádosti:

Informace o uložené pokutě České průmyslové zdravotní pojišťovny Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Sdělená informace:

Pokuta byla uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve výši 300 000,- Kč. Úhrada byla provedena bankovním převodem dne 23. 5. 2019. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna podala v zákonné lhůtě žalobu ke Krajskému soudu v Brně (č.j. 31 Af 32/2019, č.j. 31 Af 28/2019). Ve věci nebylo dosud vydáno pravomocné rozhodnutí. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna aktuálně neshledává důvody pro uplatnění možné škody vůči konkrétní osobě.


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 30. 3. 2020

Předmět žádosti:

Informace o celkovém počtu unikátních pojištěnců registrovaných u České průmyslové zdravotní pojišťovny v jednotlivých okresech v letech 2015 - 2019.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 29. 3. 2020

Předmět žádosti:

Informace o farmakoterapii pacientů, kterým byl mezi lety 2016 až 2019 vykázán kód L40 dle MKN, nebo jiný typ označení diagnostické skupiny Psoriáza u libovolného zvlášť účtovaného léčivého přípravku dle struktury specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

v přiloženém dokumentu

 


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 29. 3. 2020

Předmět žádosti:

Informace o péči u pacientů s kódem diagnózy E20 za období leden 2013 až prosinec 2019 a údaje o péči u pacientů, u nichž byl v období 2013 až 2019 vykázán kód výkonu para/tyreoidektomie dle struktury specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

v přiloženém dokumentu zde a zde


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 24. 3. 2020

Předmět žádosti:

Informace o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počtu balení) v ČR za období leden 2019 – prosinec 2019 (měsíční data), rozdělených dle diagnóz - pro léčivé přípravky specifikované v zaslaném souboru.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 22. 3. 2020

Předmět žádosti:

Informace o objemu uhrazených léčivých přípravků a zdravotnických prostředků v roce 2019 dle struktury specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

viz přiložené dokumenty zde a zde.


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 16. 3. 2020

Předmět žádosti:

Informace o smluvních vztazích a učiněných právních jednáních v období od 1. 1. 2015 do data doručení žádosti ve vztahu k subjektům:

 1. KOMETA GROUP, a.s., IČO: 262 96 195, se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno – Staré Brno;
 2. KOMETA GROUP, spolek, IČO: 449 90 014, se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno -Staré Brno;
 3. Mountfield HK, a.s., IČO: 019 16 441, se sídlem Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové;
 4. Mountfield HK Business Club, z.s., IČO: 037 81 437, se sídlem Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové;
 5. Mountfield HK - spolek pro hokejovou mládež, z.s., IČO: 040 33 761, se sídlem Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové;
 6. HC Energie Karlovy Vary s.r.o., IČO: 024 66 996, se sídlem Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary;
 7. Hockey Club Karlovy Vary, z.s., IČO: 669 84 823, se sídlem Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary;
 8. Hokej Kladno s.r.o., IČO: 241 26 934, se sídlem Hokejových legend 2531, 272 01 Kladno;
 9. Hokejový klub Kladno, spolek, IČO: 169 77 513, se sídlem Hokejových legend 2531, 272 01 Kladno;
 10. Bílí Tygři Liberec, s.r.o., IČO: 613 27 336, se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 Liberec VII Horní Růžodol;
 11. Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z.s., IČO: 467 44 282, se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 Liberec VII-Horní Růžodol;
 12. HC VERVA Litvínov, a.s., IČO: 640 48 098, se sídlem S.K. Neumanna 1598, PSČ 43601;
 13. HC Litvínov, sportovní spolek, IČO: 005 54 782, se sídlem S.K. Neumanna 1598, PSČ 43601;
 14. BK Mladá Boleslav a.s., IČO: 267 47 618, se sídlem Viničná 31, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav;
 15. Bk Mladá Boleslav - B, IČO: 270 24 423, se sídlem Na Vinici 31, Mladá Boleslav;
 16. HC Olomouc s.r.o., IČO: 258 49 123, se sídlem Hynaisova 9a, 772 00 Olomouc;
 17. HC Olomouc - mládež, spolek, IČO: 227 34 279, se sídlem Hynaisova 9a, 772 00 Olomouc;
 18. HC VÍTKOVICE RIDERA a.s., IČO: 268 61 836, se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava -Zábřeh;
 19. HC VÍTKOVICE RIDERA, spolek, IČO: 603 39 799, se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 OstravaZábřeh;
 20. HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO: 601 12 476, se sídlem Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí;
 21. HC Pardubice, IČO: 016 58 077, se sídlem Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí;
 22. HC PLZEŇ 1929 s.r.o., IČO: 64832261, se sídlem Štefánikovo náměstí 2592/1a, 301 00 Plzeň, Jižní Předměstí;
 23. HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929, spolek, IČO: 45331634, se sídlem Štefánikovo náměstí 2592/1a, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí;
 24. HC Sparta Praha a.s., IČO: 61860875, se sídlem Za elektrárnou 419/1, 170 00 Praha 7 - Bubeneč;
 25. HC Sparta Praha, z.s., IČO: 40764907, se sídlem Za elektrárnou 419/1, 170 00 Praha 7 - Bubeneč;
 26. HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC a.s., IČO: 25841599, se sídlem Frýdecká 850, 739 61 Třinec Staré Město;
 27. HC OCELÁŘI TŘINEC z.s., IČO: 69609624, se sídlem Frýdecká 850, 739 61 Třinec – Staré Město;
 28. HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s., IČO: 6030491, se sídlem Frýdecká 850, 739 61 Třinec - Staré Město;
 29. HC OCELÁŘI TŘINEC žáci, z.s. v likvidaci, IČO: 69610045, se sídlem Frýdecká 850, 739 61 Třinec - Staré Město;
 30. HC OCELÁŘI TŘINEC dorost, z.s. v likvidaci, IČO: 69610053, se sídlem Frýdecká 850, 739 61 Třinec - Staré Město;
 31. HC OCELÁŘI TŘINEC junioři, z.s. v likvidaci, IČO: 69610029, se sídlem Frýdecká 850, 739 61Třinec - Staré Město;
 32. Berani Zlín, s.r.o., IČO: 25566016, se sídlem Březnická 4068, 760 01 Zlín;
 33. HC Berani Zlín z.s., IČO: 531928, se sídlem Březnická 4068, 760 01 Zlín.

Sdělená informace:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna není a ani nebyla v období od 1.1.2015 dosud ve smluvním vztahu s žádným z vyjmenovaných právních subjektů. Rovněž se ve vztahu k těmto subjektům neuskutečnilo žádné jednostranné právní jednání.


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 16. 3. 2020

Předmět žádosti:

Informace o objemu bonifikační úhrady za vystavenou a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou uznanou položku na receptu v elektronické podobě, na jejímž základě došlo k výdeji léčivých přípravků plně či částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění v roce 2018 a 2019.

Sdělená informace:

Poskytovatelům zdravotních služeb byla v roce 2018 vyplacena bonifikační úhrada v celkové výši 12 145 206 Kč. Pokud jde o údaj za rok 2019, dosud není znám, jelikož se tato bonifikace hradí v rámci konečného vyúčtování, které by dle úhradové vyhlášky pro rok 2019 mělo být poskytovatelům zdravotních služeb zasláno až do 180 dnů po skončení roku 2019, dle jednotlivých segmentů. Údaje za rok 2019 proto mohou být poskytnuty až po uplynutí předmětné lhůty.


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 9. 3. 2020

Předmět žádosti:

Informace o počtu unikátních pacientů s psoriázou v jednotlivých definovaných skupinách v roce 2019.

Sdělená informace: v přiloženém dokumentu1 a dokumentu2


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 26. 2. 2020

Předmět žádosti:

Zaslání seznamu 20ti nejlépe odměňovaných zaměstnanců zajišťujících pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu práce na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, to je buď na základě dohody o provedení práce, nebo dohody o pracovní činnosti za léta 2018 - 2019.

Sdělená informace:

Z aktuální judikatury plyne jednoznačný závěr, že tyto informace podléhají zákonné ochraně a nelze je sdělit ani na základě žádosti podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ostatní požadované informace jsou obsaženy v přiloženém souboru.


Žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 25. 2. 2020

Předmět žádosti:

Statistické informace ohledně nahrazování částí anebo orgánů lidského těla zejména:

 1. jaké musí pacient splňovat kritéria (věk, stav, nějaké omezení...), aby mu zdravotní pojišťovna uhradila implantaci/ protézu
 2. jaká je čekací doba, než se vyřídí všechny náležitosti
 3. v jakých řádech se pohybují ceny implantátů/ protéz
 4. dosud nejdražší implantace/ protéza
 5. kolik implantátů/ protéz jste již bylo uhrazeno
 6. jaké implantace/ protézy jsou nejčastější

Sdělená informace:

Ad 1.

Implantáty i protézy hrazené ze systému veřejného zdravotního pojištění mají svá specifika či omezení daná zákonem č. 48/1997, příloha 3, oddíl C, tab. 1, kterým se zdravotní pojišťovna řídí. Tato omezení spočívají v tom, že zákon říká kdo (jaká odbornost lékaře) může daný implantát/protézu předepsat (preskripční omezení), na kolik implantátů/protéz a za jaký časový interval má pojištěnec na implantát/protézu nárok (množstevní limit) a také jakým zdravotním postižením (indikační kritéria) musí trpět, aby mu mohl být implantát/protéza předepsán.

Ad 2.

Celá administrace žádosti od jejího přijetí až po vyřízení netrvá zpravidla déle než 7 pracovních dní.

Ad 3.

Protézy: od stokorun (protéza oční skleněná zakázkový zdravotnický prostředek) až po

cca 1 milión Kč (protéza HK-myoelektrická),

Implantáty: od sta korun (implantát středoušní-stipula-fluoroplastic) až po cca 2,3 mil. Kč (podpora mechanická srdeční dlouhodobá LVAD HEARTMATE III IMPLANT KIT)

Ad 4.

Podpora mechanická srdeční dlouhodobá LVAD HEARTMATE III IMPLANT KIT / PROTÉZA HK-MYOELEKTRICKÁ

Ad 5. a 6.

viz přiložený dokument


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 10. 2. 2020

Předmět žádosti:

 1. informace o počtu pojištěnců registrovaných u všech regionálních poboček České průmyslové zdravotní pojišťovny („ČPZP“) k 31. 12. 2018 dle jednotlivých poboček,

 2. informace o počtu poskytovatelů zdravotních služeb registrovaných pod jednotlivými regionálními pobočkami ČPZP k 31. 12. 2018,

 3. informace o počtu zaměstnanců obsluhujících jednotlivé regionální pobočky ČPZP k 31.  12. 2018,

 4. informace o organizační struktuře typizované regionální pobočky ČPZP, průměrných počtech zaměstnanců na jednotlivých odděleních.

Sdělená informace:

Ad 1. K 31. 12. 2018 registrovala ČPZP celkem 1 257 256 pojištěnců. Evidence však není dělena podle příslušnosti k regionálním pobočkám, ale podle územněsprávního členění na kraje. Rozdělení celkového počtu evidovaných pojištěnců k 31. 12. 2018 dle krajů je v přiloženém dokumentu.

Ad 2. Stejně jako nejsou evidováni u jednotlivých poboček pojištěnci ČPZP, nejsou takto registrováni ani jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou k ČPZP ve smluvním vztahu. Bližší podrobnosti, zejména pokud se jedná o jejich územní působnost a odbornost, lze zjistit z webových stránek ČPZP.

Ad 3. Informace o počtu zaměstnanců obsluhujících jednotlivé regionální pobočky ČPZP je v přiloženém dokumentu.

Ad 4. ČPZP má v rámci celé ČR 13 regionálních poboček, které koordinují činnost podřízených poboček. Regionální pobočka neřídí žádná další „oddělení“. Regionální pobočky a pobočky zajišťují přímý kontakt s pojištěnci, plátci pojistného, případně poskytovateli zdravotních služeb a

 • dále odpovídají za registraci, změny a evidenci údajů v informačním systému

 • informují pojištěnce o podmínkách a fungování systému veřejného zdravotního pojištění

 • podílí se na kontrole pojištěnců a plátců pojistného v případě nekrytého pojištění či dlužného pojistného

 • informují a částečné zpracovávají agendu v rámci evropských nařízení

 • realizují propagační činnost v místě působnosti

 • realizují pokladní agendu

 • informují o preventivních programech ČPZP

 • provádí akvizici nových pojištěnců.


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 6. 2. 2020

Předmět žádosti:

Poskytnutí závěrečných ročních vyúčtování (Vyúčtování úhrad za zdravotní služby) ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů u níže vyjmenovaných poskytovatelů zdravotních služeb:

 • Fakultní nemocnice v Motole, IČ: 00064203, se sídlem V Úvalu 84, 150 00 Praha 5;
 • Fakultní nemocnice Plzeň, IČ: 00669806, se sídlem Edwarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň-Bory;
 • Fakultní nemocnice Brno, IČ: 65269705 se sídlem Jihlavská 20, Brno;
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČ: 00064165, se sídlem U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2;
 • Fakultní nemocnice u Svaté Anny, IČ: 00159816, se sídlem Pekařská 53, 656 91 Brno;
 • Nemocnice Na Homolce, IČ: 00023884, se sídlem Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5;
 • Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, IČ: 00090638, se sídlem Vrchlického 59, 586 33 Jihlava;
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové, IČ: 00179906, se sídlem Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové;
 • Fakultní nemocnice Ostrava, IČ: 00843989, se sídlem 17.listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba;
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, IČ: 00064173, se sídlem Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10;
 • Thomayerova nemocnice, IČ: 00064190, se sídlem Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 Krč;
 • Nemocnice Na Bulovce, IČ: 00064211, se sídlem Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 Libeň;
 • Fakultní nemocnice Olomouc, IČ: 00098892, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc;
 • Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ: 27283933, se sídlem Husova 357/10, 460 63 Liberec;
 • Nemocnice České Budějovice, IČ: 26068877, se sídlem B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice;
 • Krajská nemocnice T. Bati, a.s, IČ: 27661989, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín;
 • Krajská zdravotní, a.s, IČ: 25488627, se sídlem Sociální péče 3316/12A, 401 11 Ústí nad Labem

Sdělená informace:

Vzhledem k velkému objemu poskytnutých dat jsou tyto informace uloženy na Útvaru pro personálně právní vztahy České průmyslové zdravotní pojišťovny.


Žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 27. 1. 2020

Předmět žádosti:

Informace o výdajích vynaložených Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou v letech 2016 - 2019 za zdravotnické prostředky předepisované na poukaz u přípravků na vlhkou terapii sk. 01.

Sdělená informace:

V přiloženém dokumentu


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 28. 11. 2019

Předmět žádosti:

Informace o počtu uhrazených jednotek léčivého přípravku VESICARE za období leden 2018 – říjen 2019.

Sdělená informace:

V přiloženém dokumentu


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 26. 11. 2019

Předmět žádosti:

Informace o objemu uhrazených léčivých přípravků za období 2018 – 2019 s obsahem účinných látek L04AB02 INFLIXIMAB, L04AB04 ADALIMUMAB, L04AB05 CERTOLIZUMAB PEGOL.

Sdělená informace:

V přiloženém dokumentu


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 19.11.2019

Předmět žádosti:

Informace o počtech pojištěnců s diagnózou HIV a nákladech na léčbu HIV k 30. 9. 2019.

Sdělená informace:

ČPZP k datu 30. 9. 2019 eviduje 135 pojištěnců s diagnózou HIV. Celkové náklady na léčbu HIV za období od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019 dosáhly výše 27 436 818 Kč.


Žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 18. 11. 2019

Předmět žádosti:

Informace o počtu unikátních pacientů, kteří měli v letech 2014 - 2018 vykázaný kód I48 a zároveň souběžně diagnózu specifikovanou v zaslaných žádostech.

Sdělená informace:

V přiloženém dokumentu1 a dokumentu2


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 29. 10. 2019

Předmět žádosti:

Informace o finančních prostředcích vynaložených v letech 2016 – 2018 za zdravotnické prostředky předepisované na poukaz, konkrétně u lubrikovaných/potahovaných močových katetrů pro pacienty na intermitentní katetrizaci dle diagnóz uvedených v žádosti.

Sdělená informace:

V přiloženém dokumentu


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 15.10.2019

Předmět žádosti:

informace o vynaložených nákladech na preventivní péči a o předpokládaných výsledcích přeregistrace pojištěnců k 1.1.2020

Sdělená informace:

viz přílohy: tabulka 1, tabulka 2, dokument


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 15. 10. 2019

Předmět žádosti:

osobní odpovědnosti za uložení pokuty ČPZP Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Sdělená informace:

Aktuálně je projednávána Nejvyšším správním soudem v Brně pod sp. zn. 5 As 337/2018 kasační stížnost. Nejvyšší správní soud však dosud ve věci nevydal rozhodnutí.


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 13.10.2019

Předmět žádosti:

Informace o počtech pojištěnců v jednotlivých okresech k 1. 7. 2019 a o předpokládaných výsledcích přeregistrace pojištěnců k 1. 1. 2020.

Sdělená informace:

viz příloha


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 10.10. 2019

Předmět žádosti:

Informace o zakladatelích zdravotní pojišťovny
Informace o odvodech zaměstnavatelů a počtu volitelů – dosavadní vyhláška
Informace o odvodech osob odvádějících pojistné a počtu volitelů – návrh zákona, ST 516
Kandidátky a výsledky voleb za období platnosti současné vyhlášky 
 

Sdělená informace:

Informace o zakladatelích zdravotní pojišťovny

Žádost o zřízení zdravotní pojišťovny podaly tyto právnické osoby:

 • Hutní montáže Ostrava, a. s., identifikační číslo: 15504140

 • VÍTKOVICE, a. s., identifikační číslo: 45193070

 • NOVÁ HUŤ, a. s., identifikační číslo: 00011061

 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., identifikační číslo: 18050646

 • VÁLCOVNY PLECHU, a. s., identifikační číslo: 14613581

 • Železárny a drátovny, s. p., identifikační číslo: 00011410

Informace o odvodech zaměstnavatelů a počtu volitelů – dosavadní vyhláška

Splnění podmínek pro určení konkrétního zaměstnavatele za účelem určení legislativně stanoveného počtu volitelů (viz § 6 zrušené vyhlášky č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven) zjišťuje ČPZP vždy pouze v souvislosti s nadcházejícími volbami do orgánů ČPZP. Požadované informace byly zaslány samostatně v příloze.

Informace o odvodech osob odvádějících pojistné a počtu volitelů – návrh zákona, ST 516

K této části žádosti se ČPZP nevyjádřila z důvodu, že v novelou předpokládané struktuře tyto údaje ČPZP neeviduje. Prozatím není jasná konečná podoba zákona. 

Kandidátky a výsledky voleb za období platnosti současné vyhlášky

Požadované informace o průběhu a výsledcích voleb do Správní a Dozorčí rady ČPZP byly zaslány samostatně v příloze.


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 19.9.2019

Předmět žádosti:

poskytnutí dat o vykazování léčivých přípravků ze skupiny faktory stimulující kolonie hematopoetických buněk (CSF), ATC skupina L03AA13.

 

Sdělená informace:

Viz přiložená tabulka


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 9.9.2019

Předmět žádosti:

Počet ze strany České průmyslové zdravotní pojišťovny uhrazených jednotek léků (počet balení), výše úhrady léků (v CZK) a počet unikátních léčených pacientů v ČR za období leden 2017 – srpen 2019 (měsíční data), rozdělených dle IČZ, regionů (okresů) a diagnóz, pro léčivé přípravky specifikované v přiloženém xls souboru.

Sdělená informace:

Viz přiložená tabulka


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 9.7.2019

Předmět žádosti:

informace o výši úhrad v letech 2016 - 2018 za zdravotnické prostředky předepisované na poukaz - konkrétně stomické pomůcky, s požadavkem jejich rozčlenění do jednotlivých podskupin. 

Sdělená informace:

Výše úhrady stomických pomůcek v období 2016 – 2018 (uvedeno v Kč)

Rok

Úhrada

2016

78 565 678,09

2017

81 943 042,19

2018

91 503 499,48

Požadované rozčlenění do jednotlivých podskupin nebylo sděleno, protože takto nejsou data Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou zpracovávána.


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 10. 6. 2019

Předmět žádosti:

Informace o počtu osob, které využily v roce 2018 příspěvek na očkování proti meningokokovým nákazám.

Sdělená informace:

Příspěvek na očkování proti meningitidě byl, v souladu s preventivními programy České průmyslové zdravotní pojišťovny, v segmentu dětí a mládeže do 18 let věku poskytnut 2 692 pojištěncům. Rozdělení na jednotlivé druhy meningitidy (A,B,C a potenciálně další) ČPZP nerozlišuje. Pokud se jedná o příspěvky poskytnuté pojištěncům starším 18ti let na očkování proti meningitidě, nejsou tyto vedeny samostatně, ale jsou začleněny do kategorie „Ostatní očkování“. Proto nelze požadovanou informaci poskytnut.


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 30. 5. 2019

Předmět žádosti:

Informace o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počtu balení) v ČR za období leden 2017 – prosinec 2018 (měsíční data) pro léčivé přípravky specifikované v zaslané orientační tabulce.

Sdělená informace:

V přiloženém dokumentu


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 6. 5. 2019

Předmět žádosti:

Informace o sídle smluvních poskytovatelů zdravotních služeb.

 

Sdělená informace:

Odkaz na webové stránky www.cpzp.cz


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 17. 4. 2019

Předmět žádosti:

Informace o počtu pojištěnců České průmyslové zdravotní pojišťovny, kteří v roce 2018 využili možnosti čerpat příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě.

 

Sdělená informace:

Celkem příspěvek čerpalo 33 796 pojištěnců. Z toho bylo 15 547 dětí, 10 269 žen a 7 980 mužů.


Žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 10.4.2019

Předmět žádosti:

Informace o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počtu balení) v ČR za období leden 2016 – prosinec 2018 (měsíční data), rozdělených dle IČZ poskytovatele zdravotních služeb a diagnóz - pro léčivé přípravky specifikované v zaslaném souboru.

 

Sdělená informace:

Viz přiložená tabulka


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 14. 3. 2019

Předmět žádosti:

Informace o číselných údajích týkajících se počtu podaných žádostí léčby protonovou terapií a způsobu jejich vyřízení, včetně výše vynaložených nákladů a léčby karcinomu prostaty fotonovou terapií za rok 2017 a rok 2018

 

Sdělená informace:

 

Ukazatel

Ca = karcinom

Rok 2017

náklady jsou uvedeny v Kč

Rok 2018

náklady jsou uvedeny v Kč

Celkový počet žadatelů o protonovou terapii Ca prostaty

7

55

Počet schválených žádostí pro Ca prostaty

6

55

Počet neschválených žádostí pro Ca prostaty

1

1

Počet žadatelů absolvujících léčbu protonovou terapií pro Ca prostaty

6

50

Celkové náklady na protonovou terapii pro Ca prostaty

1 560 000,00

17 846 231,24

Průměrné náklady na pojištěnce s  Ca prostaty

260 000,00

356 924,62

Počty žadatelů absolvujících protonové záření pro časnou Ca prostaty

6

34

Celkové náklady na terapii časné Ca prostaty

1 560 000,00

8 840 000,00

Průměrné náklady na terapii časné Ca prostaty

260 000,00

260 000,00

Počty žadatelů absolvujících protonovou terapii pokročilého Ca prostaty

0

16

Celkový počet frakcí protonové terapie pokročilého Ca prostaty

0

321

Průměrné počet frakcí protonové terapie pokročilého Ca prostaty na žadatele

0,00

20,06

Celkové náklady na protonovou terapii pokročilého Ca prostaty

0,00

9 006 231,24

Průměrné náklady na jednu frakci protonovou terapii pokročilého Ca prostaty

0,00

28 056,80

Průměrné náklady na protonovou terapii pokročilého Ca prostaty

0,00

562 889,45

Celkové náklady na fotonovou terapii Ca prostaty bez rozlišení stádia

100 830 036,65

106 016 564,00

 


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 27. 2. 2019

Předmět žádosti:

Informace o počtu klinických psychologů, kteří smí poskytovat psychoterapii v rámci veřejného zdravotního pojištění a s nimiž má Česká průmyslová zdravotní pojišťovna sjednán smluvní vztah, počet úvazků těchto klinických psychologů,  uvedení krajů ve kterých jsou jejich služby poskytovány a  počet pojištěnců ČPZP v rámci jednotlivých krajů ČR.

Sdělená informace:

 

kraj počet pojištěnců počet PZS počet úvazků
JIHOČESKÝ 33 865 18 26,69
JIHOMORAVSKÝ 116 660 57 122,09
KARLOVARSKÝ 26 483 11 12,02
KRÁLOVEHRADECKÝ 33 382 12 16,72
LIBERECKÝ 11 719 15 21,27
MORAVSKOSLEZSKÝ 358 608 77 89,9
OLOMOUCKÝ 221 663 36 66,79
PARDUBICKÝ 34 703 17 29,44
PLZEŇSKÝ 59 748 13 31,17
PRAHA 16 568 89 225,43
STŘEDOČESKÝ 164 517 37 46,99
ÚSTECKÝ 54 271 22 31,96
VYSOČINA 49 185 17 16,54
ZLÍNSKÝ 64 078 25 25,15

 


Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205