Slevy s ČPZP 2019

Dotazy na lékaře

Téma - Onkologie

odpovídá: MUDr. Věra Tobolíková | dotazů: 188

Close

MUDr. Věra Tobolíková

Lékařskou fakultu MU v Brně absolvovala v roce 1993. Pět let pracovala na II. interní hemato - onkologické klinice FN v Bohunicích a tři roky pracovala na oddělení klinické onkologie FN v Bohunicích. Složila atestaci I. stupně z vnitřního lékařství a nádstavbovou atestaci z klinické onkologie. Jejím hlavním odborným zájmem je onkologie, mamologie, fyzioterapie po operaci prsu. Je autorkou publikace věnované ženám se zhoubným onemocněním prsu i dalších 4 odborných prací v domácích a zahraničních periodicích. Podílela se na řešení grantů a studií. Je členkou České onkologické společnosti ČLS JEP. Nyní spolupracuje s onkohematologickou ambulancí a privatní společnosti FEMMA centrum.

Close

Nový dotaz na lékaře

Vážení klienti,

toto téma je aktuálně uzavřeno pro pokládání nových dotazů. Zkuste navštívit toto téma někdy v budoucnu, možná už bude otevřeno.

Péče o nemocné s pokročilým onkologickým onemocněním

Dotaz:
Vážená paní doktorko,máme babičku,která má 78 let.Před měsícem byl u ní zjištěn zhoubný nádor na tlustém střevě a byly prokázány metastázy v pokročilém stádiu(léčbu již lékaři vyloučili)na vaječnících,děloze,ledvinách a játrech. Babička nechce jíst žádné potraviny, z důvodů plnosti,je silný diabetik a píchá si 2x denně inzulín. Prosíme o radu ,jestli existuje, co by jsme měli babičce podávat za stravu. Stále neví o tom, že je takto nemocná.Je lepší jí to neříkat? Na tento problém se přišlo při předoperačním vyšetření - plastika močového měchýře.V souvislosti s pomočováním máme problém s její osobní hygienou,kterou vědomě vynechává a nerespektuje její potřebu. Babičku momentálně ošetřuje naše matka, která však na tom již psychicky i zdravotně není nejlépe a babička to jí i nám z žádného hlediska neulehčuje, proto bychom chtěli poradit,jak k takto nemocným lidem přistupovat,tak,aby bylo společné soužití možné i s ní.Děkujeme.

Odpověď:
Vážený pane Bedřichu, Vaše rodina se ocitla v nelehké situaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o generalizovaný, tedy metastatický karcinom střev v dutině břišní a s přihlédnutím k věku, není skutečně jakákoliv (byť i šetrná) onkologická léčba indikována. V tomto případě je na místě pouze tzv. léčba symptomatická (tj. např. tišení bolesti, tlumení zvracení, podávání krve..) a pečovatelská. Pokud se rodina blízkého ocitne v této tíživé situaci, rozhodne se, zda-li se o nemocného postará sama, či preferuje zdravotnické zařízení. Bohužel mnohdy, ve finální fázi, je situace pro členy rodiny natolik neúnosná, že rezignují a volí cestu hospitalizačních zařízení. Takže pokud máte babičku doma, můžete přes obvodní lékařku či praktickou lékařku zajistit návštěvy doma. Pacienti s pokročilým onkologickým onemocněním se mění psychicky i fyzicky. Bývají rozladění, negativističtí, reagují jinak, odmítají jíst i pít. Bývá to i v případech, kdy o své diagnóze vůbec nevědí. Nádorové buňky produkují celou řadu "látek", které Vašeho příbuzného úplně změní. A proto to nemějte Vaší babičce za zlé, nedělá to vědomě. Jinou příčinou nechutenství a odmítání jídla bývá i ascites /nahromadění volné tekutiny v břiše/, který tlačí na žaludek, takže co pacient pozře to zvrátí, a proto raději vše odmítá. V každém případě by měla být pacientka někde vedena na sektorové onkologii, často ale pokud není onkologicky léčená, vedena na sektorové interně. To je důležitá informace, tam by totiž mohli podávat ambulantně infúze, event. krev, či při neúnosnosti odlehčovací punkci ascitu ("odpuštění vody z břicha" při narůstajících dechových potížích zvracení, bolestí břicha z příčiny narůstajícího ascitu). U takového pacienta nutno dbát na dostatečný přísun tekutin, tlumit bolesti. Pacientovi by měla být zajištěna co nejlepší kvalita života. Další možností podání infúze v domácí péči může zajistit již zmiňovaný OL či praktik, v Brně existuje tzv. home care péče, kdy diplomovaná sestra dochází rovněž za těmito pacienty domů. Musím říci, že v Brně je vcelku uspokojivá spolupráce s OL, mnozí docházeli za svými pacienty i denně, mohou píchat i léky na tlumení bolesti v terminální fázi. Záleží jen na domluvě a ochotě lékaře. Poslední, také často využívanou možností, je nemocniční zařízení - tzv. hospic, který poskytuje komplexní péči o nevyléčitelně nemocné, ve finální fázi. Bohužel z Vašeho dotazu není patrno místo bydliště, ale každý OL ví o těchto zařízeních nebo Vám poskytnou informace o tomto zařízení na spádové interně. Co se týče sdělení diagnózy, v tomto případě bych to rozhodně nedělala, bylo by to neetické. V těchto stadiích s infaustní prognózou neinformujeme. Přeji Vám hodně sil, stojíte před nelehkým úkolem a myslete do budoucna, kdy péče v domácích podmínkách bude opravdu neúnosná, tým lékařů a sester v hospicových zařízení může poskytnout velmi kvalitní, komplexní péči v terminální fázi nemocného s nevyléčitelnou chorobou. Zdraví MUDr. Věra Tobolíková

Vloženo: 05.01.2002 15:31:30

Výzkum a onkologie

Dotaz:
Vážená Paní doktorko, chtěl bych se touto cestou informovat, jak bych se mohl zapojit do boje proti rakovině? Ikdyž je mi teprve 20 let, tato věc mě velice zajímá!!Rád bych věděl, kam bych mohl například zaslat nějakou finanční částku na podporu výzkumu atd. Budu se těšit na odpověď! S pozdravem a hodně štěstí do nového roku Jiří

Odpověď:
Vážený pane Jiří, Váš aktivní přístup k této tolik aktuální problematice je nesmírně šlechetný. Kontaktovala jsem osobně přednostu dětské onkologické kliniky ve Fakultní dětské nemocnici (Brno-Černá pole, prim. Štěrba). Existuje nadace "Krtek", kam je možno zaslat finační částku. Tato nadace slouží spíše k vybavení dětské onkologie, než za účelem výzkumným. Bližší informace o této nadaci si můžete zjistit na tel. čísle 05/45122614 (sekretariát dětské onkologie). Stejně tak se mi podařilo kontaktovat nynějšího ředitele Masarykova onkologického ústavu doc. MUDr. R. Vyzulu (Brno-Žlutý kopec), kde se můžete svým finančním obnosem zapojit přímo do výzkumného procesu v oblasti onkologie. Opět si můžete zjistit bližší informace o této nadaci na tel. čísle 05/43132450 (sekretariát). I vám hlavně zdraví v novém roce. S díky za všechny kolegy MUDr. Věra Tobolíková

Vloženo: 02.01.2002 10:14:59

Maligní lymfogranulom

Dotaz:
Dobrý večer.Letos v květnu jsem ukončil léčbu maligního lymfogranulomu v oblasti mediastina.Už během chemoterapie jsem trpěl bolestmi zad,které ale přes ujišťování lékaře,že pominou,přetrvávají.K tomu se často připojují i bolesti nohou hlavně v oblastikolem kotníků a chodidel.Onkolog to zdůvodňuje nadváhou(při výšce 182cm a váze 95kg to zní logicky),ale rehabilitační pracovníci mi tvrdí,že by to váhou být nemělo.Mohou mít tyto bolesti souvislost s prodělanou chemoterapií a radioterapií?Vím,že poskytnutých informací není příliš ale přesto bych vás chtěl poprosit o názor.Přeji hezký večer a mnoho(nejlépe všechny)uzdravených pacientů. Možná vám pomůže v posouzení,že mi je 32 let.

Odpověď:
Vážený pane Petře, z dostupných informací se domnívám následující. Prodělal jste léčbu pro Hodgkinovu chorobu, mediastinální formu /tzv. "bulky dissease"/. Maligní lymfogranulom je senzitivní jak na léčbu chemoterapeutickou tak radioterapií. Obé máte za sebou. Bolesti v zádech v průběhu léčby jsou popisovány v důsledku tzv. lymfolytického efektu chemoterapie. Volným překladem to znamená "něco jako rozpouštění nádorové masy cytostatiky". Tuto schopnost resp. vlastnosti má jen velmi málo nádorových onemocnění. Reziduum mediastina bývá doozářeno. Rovněž samotná radioterapie může zanechat následky, obzvlášť, pokud původní nález byl objemnější, pozůstatkem bývá vazivová přeměna. Právě tyto změny mohou být příčinou protrahovaných, trvajících bolestí v zádech po léčbě. Co se týče bolestí dolních končetin? Sice nespecifikujete přesně charakter potíží, ale domnívám se, že se jedná o potíže na vrub prodělané chemoterapie. Jsou cytostatika, která způsobují tzv. polyneuropathii (postižení nervů) zejména horních a dolních končetin. Pacienti léčení platinovými deriváty (cisplatina ..), bleomycinem, vinca alkaloidy (vinkristin ..) si ztěžují na změnu cítivosti dolních i horních končetin (tzv. fenomén rukavic a ponožek), mají pocit, jakoby stále chodily po měkkém koberci, jindy mívají pálení až mravenčení v prstech, v některých případech popisují skutečně až bolestivost. Bohužel tato postchmoterapeutická polyneuropathie velmi špatně reaguje na léčbu, většinou vyžaduje jen trpělivost pacienta s delším časovým odstupem může zcela odeznít, někdy zůstává trvale malé reziduum potíží. Myslím si tedy, že trpíte polyneuropathií po prodělané léčbě výše uvedenými cytostatiky, které se u Vašeho onemocnění používají. Co se týče ještě bolestí v zádech, vždy musí onkolog samozřejmě vyloučit recidivu (návrat onemocnění) pomocí CT, magnetické rezonance event. doplnit scintigrafické vyšetření kostí. Vzhledem k tomu, že tato oneocnění jsou léčená pouze na kvalifikovaných, vyšších pracovištích, tato možnost je jistě vyloučena. S pozdravem MUDr. Věra Tobolíková

Vloženo: 14.12.2001 20:01:55

Mastodynie

Dotaz:
Paní doktorko, je mi 40 let a od prvního těhotenství a porodu trpím vždy před menzes velkými bolestmi v prsou. Vím, že za to mohou hormonální změny, ale zajímalo by mne, zda mám proto větší předpoklad k tomu, abych onemocněla rakovinou prsu. Stále se pozoruji, mám pocit, že prsní dvorec u jedné bradavky mám větší a vystouplejší než u druhé. Je to možné? Děkuji.

Odpověď:
Vážená paní Jano, prsní žláza je velmi citlivá na jakoukoliv hormonální změnu (menses, těhoteství, menopauza ..). S těmito situacemi prodělává jisté změny. Tak např. ve Vašem případě při menses jsou prsa citlivá, mohou se změnit i objemově (při prosáknutí žláznatého tělesa), mohou se objevit různé nerovnosti (laicky řečeno "bulky"). Proto také pokud je pacientka odeslána k vyšetření prsou do mammologické poradny, měla by veškerá vyšetření absolvovat s minimálně týdenním odstupem po menses! Jinak může být např. sonografické vyšetření zkresleno různými artefakty. O predispozici karcinomu prsu hovoříme, pokud je v rodině častější výskyt v přímé linii (babička, matka, sestra). Tyto pacientky jsou pak skutečně ve sledování v mammárních centrech. Pokud Vy máte pocit, že prsy jsou asymetrické, mohu Vám doporučit vyhledejte v místě Vašeho bydliště odborníka zabývajícího se touto problematikou. Existují tzv. mammární poradny, kde Vás vyšetří erudovaný lékař a event. doplní potřebná vyšetření. Ve Vašem případě bych minimálně doporučovala ultrazvuk prsou, dle kterého se může doplnit další (mammografie, magnetická eezonance ..). Mammolog je odborník na slovo vzatý. Další z výhod je i ta, že pokud by byla sebemenší odchylka od normálu, zůstáváte zde v dispenzarizaci (tj. sledování) a jste automaticky zvána k pravidelným kontrolám. Takových center je Brně celá řada. Myslím, že by Vám návštěva a vyšetření u tohoto odborníka prospěla i z důvodů "kancerofobie" - tj. strach z rakoviny, aby jste se utvrdila, že jste v pořádku. S pozdravem MUDr. Věra Tobolíková

Vloženo: 13.12.2001 12:59:14

Kožní nádorek

Dotaz:
Paní doktorko, nevím jestli se na Vás obracím správně, ale byla mi zjištěna v oblasti nosolab.rýhy ( u nosu) papulka 3x3 mm nahnědlé barvy s angiectasiemi, který svědí. Na kožním oddělení mám domluvenou exsisi k vyloučení neo procesu. Diagnoza D485 N . Chtěla bych se dozvědět více o tomto problému. Při vyšetření se mně doktor ptal jestli jsem někdy prodělala žloutenku a jakého typu ( v roce l979 a typ žloutenky bohužel nevím). Děkuji za odpověď. Jana (38 let)

Odpověď:
Vážená paní Jano, snad Vám budu nápomocna. Je fakt, že dle platné nomenklatury značí D 48.5 obecně!! zhoubný novotvar, ale z toho, co píšete, se domnívám následující. Lokalita nálezu, samotný objektivní nález a přítomnost angiectasií je typický pro tzv. basaliom. Léčba tohoto onemocnění spočívá jen totálním (úplném) odstraněním nálezu, tedy přesně to, jak postupujete (samozřejmě histologické ověření). Pouze u větších lézí, kde není excize úplná nebo u recidiv (tj. znovuobjevení se ve stejném či na jiném místě) se chirurgická léčba doplňuje ozářením. Toto bývá velmi časté u starších pacientů, kde může větší basaliom opakovaně recidivovat na nose. Stejně tak si myslím, že se rozhodně nejedná o melanom, jehož typickou lokalizací je zejména trup a končetiny. V obličeji bývá velmi zřídka. Navíc i objektivní nález je poněkud jiný, než Vámi popsaný Váš nález. A konečně proč dotaz na prodělanou hepatitidu? Onemocnění jater velmi často doprovází různé kožní afekce, zejména angiektázií (např. u pacientů s cirhozou jater výskyt typických tzv. pavoučkových névů v horních partiích hrudníku, což jsou taky vlastně angiektázie). Takže závěrem, si troufám říci, že ve Vašem případě se jedná o pouhé angiectásie či basaliom, nikoliv zhoubné onemocnění kůže. S pozdravem Dr. Věra Tobolíková

Vloženo: 05.12.2001 10:13:33

Chemoterapie v pooperačním období

Dotaz:
Dobrý den, mám dotaz, jak působí chemoterapie na pooperační problémy. Děkuji

Odpověď:
Vážený pane Karle, pokusím se odpovědět, ale Váš dotaz není zcela přesný. Pooperační léčba musí být správně načasovaná. Pro onkologa je to mnohdy svízelná situace. Na jedné straně (pokud je indikovaná podle platných pravidel u té které diagnózy) by měla být podána chemoterapie pooperačně co nejdříve. Při operaci chirurg manipuluje s nádorem a nikdy nevyloučíte průnik a event. přežití mikrobuněk v krevním řečišti. Proto je tak důležitá pooperační tzv. zajišťovací chemo (radio) terapie. Na druhé straně však může onkolog zahájit léčbu jen za dané situace. Pacient by měl mít dobře zhojenou ránu, neměl by mít teploty, měl by být v dobrém nutričním stavu, neměl by být rozvrácen laboratorně. Pokud jste se ptal na jinou problematiku, pokuste se blíže vyjádřit, ráda odpovím. Měl jste snad na mysli pozdní následky chemoterapie? Na Váš dotaz se lze skutečně dívat z různých úhlů pohledů. Zdraví Dr. Věra Tobolíková

Vloženo: 25.11.2001 20:07:23

Doplňková léčba u onkologických pacientů

Dotaz:
Vážená paní doktorko, chci se Vás zeptat na Váš názor na léčbu již vzniklého karcinomu v trávicí soustavě přípravkem Ovosan. Děkuji.

Odpověď:
Vážený pane Honzo, budu velmi stručná a cílená. Přípravek Ovosan není zázračným, jak se mnozí pacienti domnívají. Tento preparát lze zařadit k doplňkovým lékům, které neublíží a mnohdy i trochu pomohou. Zkušenosti mé dosavadní onkologické praxe jsou takové, že pacienti snášejí lépe chemoterapii, lépe prospívají a celkově dělají dojem lepší fyzické i pychické kondice. Těžko říci, nakolik má podíl pouhý placebový efekt (tj. lék, který neobsahuje léčivou složku a přesto má pacient subjektivně pocit zlepšení). Co je to za preparát? Je to extrakt z obilných kličků. Pacientům proto Ovosan nezakazujeme, vždyť je to jen potravinový doplněk! Z mého pohledu je to hodně komerční záležitost, která není zrovna laciná. Takže, pokud očekáváte léčebný efekt od tohoto preparátu, musím Vás zklamat, ale může zlepšit kvalitu života. S pozdravem MUDr. Věra Tobolíková

Vloženo: 24.11.2001 13:40:13

výškrab moč.měchýře

Dotaz:
Vážená paní doktorko, chtěl bych se Vás ještě naposledy zeptat.Psala jste mi,že displastické buňky buďto sami zaniknou,nebo jsou dále vystupňovány až v buňky nádorové.Papilon mi byl však odebrán již před 3,5rokem a displastické buňky mám pořád.Znamená to,že jen čekám na to až se mi přemění na buňky rakovinové?Při kontrolní cystoskopii mi vždy provedou i výškrab moč.měchýře,je to tedy kvůli tomu aby mi vždy byli i částečně odebrány displasické buňky a při regeneraci moč.měchýře se mi vytvářeli buňky normální,nebo to má význam jen hystologický?Mám strach z toho,že by mi jednou mohl být moč.měchýř odebrán a nahrazen umělým vývodem.Co by se tedy muselo stát aby k tomu došlo a je to pravděpodobné?Poslední věc na kterou se chci zeptat je prevence proti rakovině,vím,že by se člověk měl vyhýbat stresu,zdravě jíst,nepít moc alkoholu a dbát na imunitu,je ještě něco co nevím?Moc Vám děkuji,že jste mi udělala ve spoustě věcech jasno,moc jste mi tím pomohla,děkuji.

Odpověď:
Vážený pane Tomáši, jsem ráda, že se mi podařilo vnést Vám do věcí alespoň částečně jasno. Co se týče dotazů? Při každé kontrolní cystoskoskopii je nutné cytologické ověření. Jen tak lze včas zachytit nádorové buňky a včasné řešení recidivy (tj.návratu) onemocnění. Mezi histologickým a cytologickým rozborem je rozdíl! Cytologií jsou hodnoceny jednotlivé buňky sliznice močového měchýře a následně se provádí klasifikace dle PAP. Ke stanovení histologie je zapotřebí větší množství vzorku - sliznice močového měchýře s následným stanovením typu histologie. Takže pokud se zachytí cytologicky podezřelé buňky doplňuje se i histologické vyšetření. Domnívám se, že je to právě to, o čem píšete. Jen tak lze zachytit včasné stadium možné recidivy a předejít tak radikálním operačním výkonům (cystektomii - odstranění močového měchýře kompletně). Takže, pokud budete sledován a pravidelně kontrolován cystoskopicky, mělo by se předejít výše uvedeným následkům. Intervaly cystoskopických kontrol určuje uroonkolog právě dle posledních nálezů. O možnosti recidivy papilomu jsem psala již minule. A právě na tuto možnost je nutno myslet, nikoliv však čekat, jak píšete. Dá se říct, že jedno z preventívncíh opatření jsou i častější cystoskopické kontroly rozsáhlejší dysplazie a tak předejít vývoji do malignity! Co se týče dalších preventivních opatření? Je to především kouření u Vaší diagnózy a to ostatní, o čem píšete. Možná vhodná je i doplňková vitamínoterapie tzv. antioxidantů, které hrají významnou roli v karcinogenezi. Jsou to stopové prvky zinek, selen, vitamín C, vitamín A (lépe beta karoten, z něhož si organizmus vyrobí jen tolik vit.A, kolik potřebuje), vitamín E. Vše je běžně dostupné v lékarnách, bez předpisů. S pozdravem Dr.V.Tobolíková

Vloženo: 24.11.2001 10:00:54

Cytologická klasifikace PAP u karcinomu močového měchýře

Dotaz:
Moc Vám děkuju za odpověď na můj dotaz ohledně cytologie.Ovšem pořád v tom ještě nemám jasno.Napsala jste mi,že PAP II-III,znamená zastoupení špatných buněk,nikoliv však rakovinových.Znamená to tedy,že můj močový měchýř se tedy skládá z nezcela normálních buněk?A jak to souvisí s rakovinou?Co by se tedy mohlo stát,kdyby se mi cytologie zhoršila?Děkuji.

Odpověď:
Vážený pane Tomáši, dle závazné cytologické klasifikace PAP II-III znamená procentuálně vyšší zastoupení tzv. dysplastických buněk. V lekářské terminologii to znamená jistou odchylku, kvalitativní abnormalitu od normálních buněk přítomných v močovém měchýři. Tedy se nejedná ještě o nádorové buňky. Kde se tam vzaly tyto buňky? Vývoj směřován do dysplastické buňky může způsobit celá řada faktorů, u Vás nejspíše v místě operovaném pro původní onemocnění. Pochopil jste tedy správně, že se jedná o ne zcela normální buňky. Podle kvantitavního zastoupení rozlišujeme stupně cytologie PAP I-IV. Ve Vašem případě mohou nastat dvě situace. Tyto buňky mohou zaniknout přirozenou cestou s obnovujícím se epitelem močového měchýře. Všechny buňky v lidském těle /vyjma mozkových/ se obnovují, staré, funkčně vyprahlé jsou nahrazovány nově vzniklými. Ve druhém případě změny v dysplastické buňce jsou dále natolik vystupňovány, že se mohou vyvinout v buňky nádorové. Proto je velmi důležité sledovat takový nález, aby byl včasný záchyt buněk, které již nesou znaky buněk nádorových. Jen tak lze očekávat onkologické léčebné úspěchy. s pozdravem MUDr.Věra Tobolíková

Vloženo: 18.11.2001 14:52:31

Inoperabilní karcinom pankreatu

Dotaz:
Vážená paní doktorko, mé matce - 71 let, byl před několika dny zjištěn zhoubný nádor na slivnice. Celý život byla prakticky bez jakýchkoli zdravotních problémů, pouze před třemi týdny měla potíže s příjmem potravy a měla nápadně žlutou barvu, což se stále zhoršovalo, byla hospitalizována a na umělé výživě a transfuzi - původně bylo usuzováno na žlučníkový kámen, který byl zjištěn také. Nyní jí byl proveden vývod pro žluč, čeká se, zda se tento zákrok zdařil. Operace není doporučována pro minimální úspěšnost. Prosím Vás o názor, zda další vývoj je opravdu neřešitelný a víceméně beznadějný, jak nám bylo internisty sděleno nebo zda je alespon minimální naděje na nějaké řešení. Děkuji .

Odpověď:
Vážená paní Deniso, z toho, co píšete, se obávám, že aktuální stav není řešitelný. Samotný fakt, že potíže začínají žloutenkou (neinfekční), svědčí pro pokročilé onemocnění. Vznik ikteru kůže tj. žlutého zabarvení kůže je dán útlakem zvětšené hlavy slinivky na žlučové cesty (které anatomicky probíhají za slinivkou). V této fázi je nádor již většinou neoperovatelný. Záchyt karcinomu slinivky v časném stadiu bývá velmi zřídka, je to dáno zejména lokalizací slinivky, která je běžnými vyšetření špatně dostupná. I na CT břicha může být malý nález snadno přehlédnutelný. S tím tedy souvisí i horší prognóza tohoto onemocnění. Neboť jen zcela odstraněný nádor má lepší vyhlídky na onkologickou léčbu. Kdy po operaci následuje ozařování a chemoterapie. Dá se říci, že pouhé 2 - 3% pacientů mají pětileté přežívání (platí pouze pro pacienty s včasným záchytem a radikální operací). Navíc operace je velmi náročná, takže podmínkou je i dobrý nutriční stav pacienta. V případě Vaší maminky byl proveden výkon s dočasným řešením problému. Dlouhodobá žloutenka není slučitelná se životem, proto chirurgové provedli tzv. drenáž žlučových cest. To znamená, že zajistili náhradní odtok žluče vývodem, protože v původní cestě stojí překážka (slinivka zevně stlačí na žlučovod, který ústí do tenkého střeva), žluč tak stagnuje nad překážkou, vzniká žloutenka a celá řada potíží (teploty ze zánětu žlučových cest, postižení jater, úporné svědění..). Takže i když se jedná o výkon dočasný, obyčejně pacientům přináší úlevu a dočasně řeší žloutenku (lékaři nyní vyčkávají, zda-li žloutenka odezní). V této fázi z hlediska onkologického je na místě zejména tzv. podpůrná léčba (tišení bolestí, nutriční podpora, transfuze ...), bohužel prognóza a vyhlídky nejsou dobré. S pozdravem MUDr.Věra Tobolíková

Vloženo: 09.11.2001 21:51:52

Hepatopathie

Dotaz:
Chtela bych se zeptat co je to nezhoubny nador na jatrech.Mam noveho pritele a ten jim trpel a p=red nedavnem mu zmizel.je to pry asi pul roku!Ja o tom nevim vubec nic a chtela bych o tom neco vedet!Muze se mu to vratit spet?Mel by dodrzovat nejakou zivotospravu?nemel by prestat pit alkohol?A co tato nemoc vseobecne obnasi?

Odpověď:
Vážená paní Marie, ráda bych se pregnantně vyjádřila k Vašemu dotazu, ale obávám se, že nebudu moci. Nemám od Vás dostatek informací. Že se jedná o nezhoubný útvar jater, je nepochybné. V opačném případě je nutná okamžitá onkologická léčba. Nicméně obecně lze nálezy v játrech klasifikovat na zhoubné a nezhoubné. K těm zhoubným řadíme jak vlastní nádor jater, tak vzdálené metastázy nádoru vyskytujícího se na jiném místě (karcinom prsu, plic, prostaty, zažívacího ústrojí.. ). Snad nejčastějším nezhoubným útvarem v játrech je hemangiom (tj. něco jako krevní nádor). Jinými slovy obdobou na kůži je modřina. Většinou se jedná o náhodný nález při vyšetřování pacienta pro jiné potíže. Je to vrozená záležitost. Někdy může tento útvar činit diagnostické potíže. Většinou k diagnostice hemangiomu postačí ultrazvuk břicha. Kde si není radiodiagnostik jist, je nutné doplnit další vyšetření (CT jater, magnetickou rezonanci). Vůbec necitlivější, speciální vyšetření na toto je tzv. scintigrafie jater s pomocí značených červených krvinek. To znamená, že pacient dostane do žíly červené krvinky označené radioaktivně, které pokud se jedná o hemangiom se přednostně vychytávají právě na tomto místě. Zvláštním přístrojem (scintigrafem) pak snímáme radioaktivitu vychytaných červených krvinek nad tímto místem. Tento útvar se může skutečně zmenšit a snad i vymizet. Ale častěji se stává, že pacient je v průběhu života vyšetřen různými lékaři a každý má jinou erudici. Takže snadno může tento útvar přehlédnout. Jediným nebezpečím u tohoto útvaru je nebezpečí krvácení. Týká se to ale útvarů větších (existují i 4cm hemangiomy). Jinak není třeba žádnou léčbu, hemangiom není zhoubný a toto riziko nehrozí. Nikdy nelze provést biopsii pro riziko krvácení do jater. Diagnóza musí být vždy stanovena výše uvedenými vyšetření. Jinak z dalších nezhoubných možností se ještě nabízí cysta jater, která rovněž může vymizet. To jsou hlavní nezhoubné útvary, které jsou v našich poměrech vídány. Co se týče životosprávy? Ať už se jedná o cokoliv, zdravou stravou nikdy nic nepokazíte. Ostatně v dnešní době je to trend všeobecně, ke snížení riziku civilizačních chorob (ischemická choroba srdeční, vysoký krevní tlak, rakovina střev, žlučníku, žaludku.. ). Zvýšenou konzumaci alkoholu si pacient úspěšně povede k cirhoze jater. A o té víme, že v cirhotickém terénu je daleko vyšší riziko vzniku karcinomu jater!! S pozdravem MUDr. Věra Tobolíková

Vloženo: 08.11.2001 15:54:14

Coxalgie nejasného původu

Dotaz:
Dobrý den,paní doktorko!Chtěla jsem se zeptat za manžela.Sice nevím,zda zrovna u Vás,ale nevím,kam se už obrátit.Manžel trpí přes rok silnými bolestmi v levém kyčelním kloubu.Byl na rentgenu,artrozu nemá.Má vyšetřenou krev na revma-revma nemá.Údajně má posunutou ploténku o 1 cm,a bolesti pocházejí od toho.Jeden lékař říkal ano,jiný,že by to nemělo vliv.Chodil na rehabilitace,byl doma,plave,atd.Bolesti v kloubu se zhoršují,trpí.V kloubu ho tlačí,prý ta kost pálí,atd.Bojím se,zda by tam nemohl něco mít........Proč ho nepošlou třeba na CT?Nikdo mu nechce dát doporučení,místo toho dostal dvě plata Brufenu,která za málo dní pozřel,aby mohl vůbec fungovat.Stejně pořád poléhává a poslední týden to je nejhorší,Celý rok chodil po ortopedech a neurologovi,užse mu nic nechce...Má 37 let.Pomozte aspoň radou,děkuji!

Odpověď:
Vážená paní, děkuji za projevenou důvěru, ale nevím nakolik Vám budu nápomocna. Zdá se, že Vašeho manžela viděli již všichni odborní lékaři, kteří mají co dočinění s tímto symptomem. Chápu Vaše rozpaky. Přesto, že nebyla zjištěna závažná patologie, potíže narůstají. Stejně tak chápu chování pacienta. Každá chronická, protahovaná bolest, nedostatečně léčena, tlumena, vede k depresím. Byl pacient vyšetřen na spádových ambulancích nebo na vyšším, klinickém pracovišti? Zde se totiž nabízí komplexní péče, široké diagnostické a terapeutické možnosti. Doporučuji hlavně ortopedické a neurologické vyšetření. Píšete, že má posunutou ploténku. Ale toto může být příčina a závažná. Může tlačit na míchu a způsobovat dráždění kořenových nervů, vycházejících z páteřního kanálu. Pak by si určitě zasloužil CT event. magnetickou rezonanci. Tato vyšetření samozřejmě mohou odhalit i řadu dalších příčin (kostní nádor, metastázu kostní ..). Existují i další vyšetření kostního skeletu - scintigrafie kostí, denzitometrie. Z toho, co píšete, by se mohlo jednat i o revmatologické onemocnění, např. Bechtěrevova nemoc s postižením skloubení pánve - kostrče a propagací bolestí do kyčlí. K tomu je třeba doplnit speciální imunologické vyšetření. Stejně tak nemusí být příčina v samotném bolestivém kloubu, ale zcela na jiném místě a může bolest propagovat do pravého kyčle. Těch možností se nabízí celá řada. Proto by bylo vhodné obrátit se na vysoce erudovaného odborníka klinického pracoviště (např. FN Bohunice, Brno), v prvém kroku na ortopeda, který má k dispozici vše výše zmiňované a může se dobrat diagnózy týmovou diagnostikou. Váš manžel je mladý, potíže rozhodně zasluhují větší pozornost. S dostupnými výsledky a doporučením ortopeda nižšího pracoviště je možné konzultovat klinické pracoviště. S pozdravem MUDr. Věra Tobolíková

Vloženo: 05.11.2001 11:27:14

Cytologie PAP, karcinom močového měchýře

Dotaz:
Vážená paní Doktorko,před třemi a půl rokem mi byl zjištěn zhoubný nádor v močovém měchýři a následně odoperován.Chodím na pravidelné prohlídky cystoskopií vše je v pořádku.Cytologii mám však většinou PAP II-III,a u poslední jsem měl k tomu dopsáno(podezřelé změny buněk)můj lékař mi k tomu řekl,že to je to PAP II-III.Myslím si však,že mě chtěl jen uklidnit.Co tedy prosím Vás znamenají výsledky cytologie a říkal mi můj doktor pravdu?Ještě bych se chtěl zeptat,kdybych někdy musel podstoupil Chemoterapii,mohl bych mít děti?Děkuju.

Odpověď:
Vážený pane Tomáši, Vaše obavy stran informovanosti ze strany lékaře jsou zbytečné. Cytologická klasifikace je odstupňovaná podle počtu resp. zastoupení abnormálních buněk. Tedy PAP II-III sice znamená horšní nález ve smyslu abnormality buněk, nikoliv však nález buněk nádorových!!! Tato cytologická klasifikace PAP je vlastně diagnoza histologa, je tedy závazná! Váš uroonkolog jí musí plně respektovat, nemůže jí zpochybnit. Měl by Vás pravidelně sledovat cystoskopicky, konkrétně v tomto případě každé 3 měsíce. Pro Vás to znamená trvalou dispenzarizaci na onkologii a doporučuji pravidelně chodit na kontroly a vyšetření, nikdy věc nepodceňovat, i když se cítíte zcela zdráv. Co se týče otázky chemoterapie a ovlivnění plodnosti? Teoreticky každé cytostatikum může mít zmiňované následky. Záleží na druhu a dávce cytostatika. Příčinou neplodnosti je azospermie (tedy poškození spermatogeneze, tj. tvorby spermií). Je to vlastně nežádoucí účinek chemoterapie, která nepůsobí selektivně jen na rychle proliferující (tj. rostoucí) nádorové buňky, ale bohužel i na normální rychle proliferující buňky, což jsou vlastně i pohlavní buňky. Každý onkolog by měl vědět, po kterém cytostatiku se tak stane 100% a měl by Vás na to upozornit zavčas, tj. před zahájením chemoterapie. Lze totiž zajistit odběr spermatu na zamražení, jako rezervu, pro případ, že se spermatogeneze po ukončení léčby neobnoví. Dnes se běžně toto provádí u pacientů s leukémií, karcinomem varlat.. V Brně se tento odběr provádí na gynekologické klinice, Obilní trh. Konkrétně ve Vašem případě volena cytostatika tyto následky nemívají, ale jak již bylo výše zmiňované mohou mít. S pozdravem MUDr. Věra Tobolíková

Vloženo: 03.11.2001 09:23:27

Dysplazie prsu

Dotaz:
Paní doktorko, je mi 28 let a k lékaři jsem šla, protože mě bolelo prso a nahmatala jsem si v prsu bulku. Na mamografii mi nic nezjistili a na ultrazvuku mi našli nezhoubný nádor 4 mm velký. Chtěla jsem se Vás zeptat jak se pozná, že není zhoubný a jestli to nebude mít vliv na kojení? Na ultrazvuk jdu opět po půl roce na kontrolu. Mockrát děkuji.

Odpověď:
Vážená Moniko, ač se to zdá neuvěřitelné, erudovaný a zkušený radiodiagnostik skutečně může (i bez histologického ověření) stanovit diagnozu. Zhoubné i nezhoubné útvary totiž vykazují na mammografii tak i ultrazvuku charakteristické změny. Konkrétně ve Vašem případě, troufám si říct, že se jedná pouze o maličkou cystu, přesto, že o Vás víc nevím. Jiný nezhoubný útvar, 4mm veliký by byl sotva na ultrazvuku patrný. Histologické ověření punkcí útvaru lze nejdříve od 10mm. Extirpace útvaru (tj. úplné odstranění) tak malého útvaru by bylo technicky rovněž náročné, útvar by se musel předem pod ultrazvukem pro operatéra vyznačit. Takže pokud nález nevykazuje jednoznačné atributy možného nádoru (např. tvar, ohraničení útvaru, typické mikrokalcifikace ..) pacientka je vedena ve sledování. Ideální je dispenzarizace v mammární poradně, která nabízí komplexní péči o pacientku. Co to obnáší? Pravidelné ultrazvukové kontroly ke sledování event. dynamiky nálezu! Ve Vašem případě navíc bedlivé sledování v období těhoteství, kdy hormonální změny velmi ovlivňují mléčnou žlázu. Naopak kojení může mít vliv příznivý. Karcinom prsu je totiž hormonálně závislý nádor. S pozdravem MUDr. Věra Tobolíková

Vloženo: 02.11.2001 09:53:50

Je nutná poúrazová dispenzarizace?

Dotaz:
Pani doktorko,pred 4 lety jsem utrpela uraz pri autonehode,zlomeninu steheni kosti.Lecila jsem se 1 rok.Behem lecby my mnohokrat rentgenovali,podstoupila jsem i pocitacovou tomografii.Mam panicky strach z nadoroveho onemocneni.Chtela bych vedet jak mam velke riziko vyniku rakoviny?Na stejne noze se mi v oblasti zevniho kotniku udelala mala bulka lekar stanovil diagnozu fibrom,doporucil mi odstraneni utvarku,ja jsem vsak dosud na operaci nebyla.je riziko ze se casem premeni na maligni nador?Dekuji za odpoved.

Odpověď:
Vážená paní Andreo, Vaše obavy jsou zbytečné. Fakt je ten, že stehenní kost je nejsilnější kostí v lidském organizmu. Je tedy pochopitelné, že hojení je dlouhodobé (zlomený obratel se hojí až 12 měsíců). Opakované RTG kontroly nemají až takovou kumulativní dávku záření, jak si myslíte. Daleko větší radiční zátěž má např. vyšetření CT, magnetická rezonance... Co se týče možného vývoje kostního nádorů v místě úrazu? Vyskytlé případy jsou spíše koincidencí (tedy kostní nádor a náhodný úraz v předchorobí) než důsledek po úrazu. Navíc je to onemocnění typické zejména pro mužskou populaci! Jediné, co mohu doporučit (pro Váš klid) odstranění "fibromu", jen tak lze určit histologii. U podkožní fibromu si rozhodně nenesete žádné riziko malignizace do budoucna. S pozdravem MUDr.Věra Tobolíková

Vloženo: 28.10.2001 18:38:09

Zpět na výběr témat

Stránky: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],
Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205