Kód pojišťovny

Dohodovací řízení

DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ 2023

Dohodovací řízení je institut pro stanovení hodnot bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, mezi zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci příslušných profesních sdružení poskytovatelů, podle § 17 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rezervační systém pro jednání DŘ 2023
Přístupové heslo a další instrukce obdrží koordinátoři jednotlivých segmentů prostřednictvím e-mailu nejpozději do konce února 2022 - manuál pro rezervační systém.

Pravidla jednání a práva a povinnosti účastníků dohodovacího řízení stanoví Jednací řád dohodovacího řízení. Účastníky dohodovacího řízení jsou statutární nebo jimi zmocnění zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci profesních sdružení poskytovatelů, jako zástupců smluvních poskytovatelů zdravotních služeb v jednotlivých skupinách.

Dohodovací řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních svolává Ministerstvo zdravotnictví ČR a pro rok 2023 probíhá za předsednictví ČPZP.

Zahajovací jednání a jednací řád

Analytická komise DŘ 2023

 

Přípravná fáze dohodovacího řízení

Zápisy z 1. kola přípravné fáze

Zápisy z 2. kola přípravné fáze

Protokoly o dohodě/nedohodě z přípravné fáze

 

Závěrečná fáze dohodovacího řízení

Protokoly o dohodě ze závěrečné fáze

Zápisy ze  závěrečné fáze                      

Zápis ze závěrečného jednání DŘ 2023

DŘ pro rok 2022 probíhalo za předsednictví Sdružení soukromých gynekologů ČR (více na stránkách www.vzp.cz/dr-2022).

DŘ pro rok 2021 probíhalo za předsednictví Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (více na stránkách www.vzp.cz/dr-2021).

DŘ pro rok 2020 probíhalo za předsednictví segmentu ambulantních specialistů.

DŘ pro rok 2019 probíhalo za předsednictví OZP jako zástupce zdravotních pojišťoven (více na stránkách.

DŘ pro rok 2018 probíhalo za předsednictví skupiny poskytovatelů akutní lůžkové péče a dalších zdravotních služeb poskytovaných v nemocnicích.

 

 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.