Slevy s ČPZP 2019

Žijte zdravě s HZP

Žijte zdravě s HZP a získejte 500 Kč na zdravý životní styl!

Všem novým pojištěncům, kteří se zaregistrují u HZP k 1. 10. 2003, bude poskytnut příspěvek do výše 500 Kč na zdravý životní styl.

Jedná se o činnosti prováděné v zařízeních pro pohybové aktivity a zdravotnických zařízeních.

Vybranými pohybovými aktivitami jsou: aerobic, posilování (fitness), plavání, masáže, saunování, solárium, akupunktura, kalanetika.


Program je platný pro Zlínský, Olomoucký a Jihomoravský kraj.

Program je také realizován v následujících zařízeních pro pohybové aktivity:

> Quatro fitness, Alžírská 16, 708 00 Ostrava Poruba

Znamená to, že adresa zařízení pro pohybové aktivity nebo zdravotnických zařízení, ve kterých budou výše uvedené činnosti realizovány, musí být příslušná těmto krajům. Příspěvek může být čerpán až po nabytí platnosti pojištění u HZP, tzn. od 1. 10. 2003, na základě předložení průkazu totožnosti pojištěnce a dokladu o zaplacení. Doklad musí obsahovat:
  • datum vystavení (musí být po datu platné registrace k HZP, tzn. po 1. 10. 2003, nejpozději však do 31. 12. 2003),
  • název a adresa zařízení pro pohybové aktivity nebo zdravotnického zařízení, ve kterém byly činnosti realizovány, s razítkem a podpisem vydávajícího zaměstnance,
  • jméno, příjmení a rodné číslo pojištěnce,
  • zaplacenou částku,
  • účel vystavení dokladu, v případě zařízení pro pohybové aktivity musí doklad obsahovat název aktivity (např. permanentka do posilovny, do bazénu apod.).
Nárok na příspěvek lze uplatnit na každém kontaktním místě HZP, proplacení příspěvku lze nárokovat nejpozději do 31. 1. 2004.
Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205