Slevy s ČPZP 2019

Vitaminizace potravin

K zajištění dostatečného přívodu všech potřebných nutričních faktorů stačí v mnoha případech pestrá strava. U rafinovaných potravin, tj. potravin technologicky upravených tak, aby se zvýšila jejich přitažlivost pro spotřebitele, může docházet k nutričnímu ochuzení potraviny o část biologicky aktivních látek, především vitaminů a minerálních látek, vlákniny a dalších cenných složek. K dalším ztrátám může dojít při kulinárním opracování potravin při jejich úpravě na pokrmy. Dalším důvodem pro zlepšení nutričního obsahu potravin je změna fyzické zátěže u člověka, která ústí do potřeby spotřeby méně energie, ale zato více biologicky aktivních látek. Ve všech těchto případech přistupuje výrobce k vitaminizaci potravin.

Vitaminizace znamená přidávání vitaminů do potravin. Většinou se však nepřidávají samotné vitaminy, ale přidávají se další mikroživiny (minerální látky a stopové prvky) a pak se jedná o obohacování.Užívají se však i jiné termíny, především fortifikace, dále restituce, standardizace; každý z těchto výrazů má zcela konkrétní smysl – nadhodnocení, doplnění či obsahové sjednocení výrobků, u kterých se obvykle upravuje obsah určité mikroživiny. Obecný termín je obohacování potravin.

K vitaminizaci se buď užívá jen jeden vitamin (z celkem 13-ti vitaminů), obvykle to bývá vitamin C, ale může se používat i soubor několika vitaminů. Bývají to např. antioxidační vitaminy – vitaminy C a E a β-karoten nebo vitaminy skupiny B. Obvykle se nepřidává všech 8 vitaminů skupiny B, ale většinou se vynechává biotin. Jen velmi vzácně se přidává vitamin K.

Vzhledem k tomu, že vitaminy jsou poněkud labilnější sloučeniny, výrobci se snaží stále jednotlivé formy vitaminu stabilizovat tak, aby k uvolnění vitaminu došlo až po konzumaci v organismu spotřebitele.

Obohacují nebo vitaminizují se jednak potraviny široké spotřeby, např.nápoje nebo margariny, nebo se obohacuje či vitaminizuje cíleně, a to potraviny určené pro určité skupiny populace, např. děti, sportovci.

V naší republice se začalo s vitaminizací ihned po 2. světové válce, kdy se do dětské ovocné výživy přidával vitamin C. Dnes se tato výživa obohacuje i jodem. V současné době se nejvíce vitaminizují nápoje. Sortiment těchto nápojů je velký a pestrý. Vyrábějí se tekuté sycené i nesycené nápoje, instantní nápoje v prášku a různé sirupy. Obohacují se jak vitaminem C, tak antioxidačními vitaminy A, E, C nebo polyvitaminovými kompozicemi, které většinou obsahují 10 vitaminů. Výborné jsou také čaje s různými příchutěmi a vitaminem C.

V r. 1956 se začalo s vitaminizací margarinů, nejprve vitaminem A a o něco později i vitaminem E, po roce 1990 i vitaminem D. V osmdesátých letech se započalo s barvením margarinů přídavkem β-karotenu, což znamenalo současně zvýšení jejich výživové (nutriční) hodnoty. Podle mezinárodní normy Codex Alimentarius se začaly vitaminizovat také jednodruhové oleje, a to vitaminy A a E.

Vzhledem ke ztrátám vitaminů při vymílání obilí, zahájila většina zemí obohacování mouky vitaminy B1, B2 a vápníkem na hodnoty původně obsažené v obilném zrnu. Zcela přirozeným způsobem byl vitaminizován fermentovaný mléčný nápoj, u kterého se podařilo účelně vedeným technologickým postupem zvýšit obsah vitaminu B12 a kyseliny listové, a to podstatně až na padesátinásobek původního obsahu..

V současné době se v ČR vitaminizují nápoje, margariny, oleje, těstoviny, cukrovinkářské a pekařské výrobky typu trvanlivého pečiva, a dále speciální dietetika. Zvláštní skupinu potravin tvoří výrobky pro kojeneckou a dětskou výživu. V ČR se vyrábí řada instantních kaší, polévek a dětské ovocné výživy, které jsou doplněné vitaminy.

Legislativně je obohacování potravin ošetřeno ve Vyhl. 53/2002 Sb., podle níž je k obohacování bez speciálního schvalování dovoleno použít následující vitaminy a minerální látky (potravní doplňky): vitamin B1, B2, C, E, kyselina listová, niacin, β-karoten, dále draslík, hořčík, vápník, zinek, měď a jod, a to do výše hodnoty stanoveného percentuálního podílu referenční dávky. Používání potravních doplňků, uvedených v citované vyhlášce, stanoví zvláštní právní předpis.

NutriVIT logo

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205