Sdružení nezávislých lékařských praxí

Kromě programu pro praktické lékaře, nazývané program Praktik, který je pojišťovnou realizován již čtvrtým rokem, přichází HZP jako první zdravotní pojišťovna v republice s novou formou řízené zdravotní péče. Jedná se o formu Sdružení nezávislých lékařských praxí pro praktické lékaře. Základem tohoto projektu je velmi moderní způsob kontraktu mezi zdravotní pojišťovnou a skupinou praktických lékařů, na základě kterého tato skupina přebírá kontrolu nad významnou částí prostředků zdravotního pojištění těch pojištěnců pojišťovny, kteří jsou u ní registrováni. Tito lékaři dostávají systematicky podrobné a cílené informace, které dávají do vztahu strukturu čerpané zdravotní péče a její náklady. Díky tomu mohou činit kvalifikovaná rozhodnutí vedoucí k účelnému poskytování zdravotní péče. Lékaři se sdružují za účelem společného kontraktu - smlouvy se zdravotní pojišťovnou. Jednotliví lékaři jsou i při existenci této smlouvy dále ekonomicky a profesionálně zcela nezávislí. Proto se toto sdružení nazývá:

Sdružení nezávislých lékařských praxí (zkratka SNLP)
Někdy je také používán název "IPA" zkratka z anglického "Independent practice associations". Pojišťovna zajistila pro toto uspořádání kompletní smluvní strukturu a dává ji praktickým lékařům k dispozici. Samotná existence Sdružení neznamená pro praktického lékaře prakticky žádnou administrativu navíc.

První takové Sdružení praktických lékařů bylo založeno v roce 2001 v třineckém regionu a od loňského roku existuje i v Ostravě. K 1.1.2003 bylo založeno již druhé SNLP v rámci Ostravy a v průběhu roku vznikla Sdružení v Bohumíně a Frýdku-Místku. Po počátečním ostychu je mezi praktickými lékaři v příslušných regionech o tuto novou formu řízené péče projevován překvapivý zájem. Rovněž ekonomické výsledky za loňský rok v Třinci i Ostravě vypovídají o vzájemné výhodnosti této nově navázané spolupráce mezi zdravotní pojišťovnou a praktickými lékaři. S ohledem na velmi dobré zkušenosti s činností těchto Sdružení chceme dát možnost zapojit se do nich i praktickým lékařům v celém severomoravském regionu i mimo něj.

HZP považuje založení a rozvíjení práce Sdružení nezávislých lékařských praxí pouze za úvodní krok v celém procesu řízené zdravotní péče. Předpokládáme, že do něj budou kromě praktických lékařů zapojena i ostatní zdravotnická zařízení včetně vybraných nemocnic, čímž se vytvoří síť poskytovatelů v rámci tzv. Plánu řízené zdravotní péče. V nejbližší době chceme ještě tyto naše aktivity doplnit a rozšířit o atraktivní nabídku motivačních programů pro pojištěnce a zaměstnavatele. Jejich cílem je nabídnout kromě nadstandardních služeb také optimalizaci preventivní péče a zlepšit řešení akutních stavů účastníků programu.

Za obsah odpovídá: Ing. Dohnalík Antonín, MBA

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205