Slevy s ČPZP 2019

Úspěšný program léčby anorexie a bulimie

Speciální léčebný program pro pacienty trpící poruchami trávení, jejichž nejčastějšími projevy jsou anorexie a bulimie, vynalezli švédští vědci. Úspěšnost jejich programu je téměř devadesátiprocentní a záruky úspěšnosti programu jsou garantovány minimálně na jeden rok. Úspěch švédských vědců vyniká ve srovnání s dosud známými terapiemi, které přinášejí pozitivní výsledky pouze v 50 procentech případů. Informace o zmíněném programu přinesl respektovaný vědecký bulletin Proceedings of the National Academy of Sciences.

Podle vedoucí vědeckého týmu Cecilie Berghové, vedoucí centra anorexie na Huddinge University Hospital ve Švédsku, jsou odborníci překvapeni především mírou úspěšnosti programu.

Téměř všichni pacienti s poruchami trávení byly ženy. Pacienti s anorexií trpěli nechutenstvím, konzumovali malé množství stravy, současně ztráceli velké množství tělesné hmotnosti. Úspěšnost léčby je v průměru poloviční, jedna ze čtyř pacientek (zpravidla jde o ženy) dokonce umírá.

Mentální bulimie patří k onemocněním s opakovanými atakami přejídání se silným puzením k jídlu a provázené současně neadekvátní snahou zabránit ztloustnutí (zvracení, užívání projímadel apod.).

Pacienti s bulimií mají většinou normální tělesnou hmotnost, ale bizardní stravovací návyky. Konzumují velké množství stravy a poté si způsobují vyzvrácení stravy ve snaze zachovat si svoji tělesnou hmotnost. Ani ne polovina pacientů se vyléčí, téměř třetina si svoje podivné stravovací návyky uchovává.

Co je hlavní příčinou narušených stravovacích návyků? Na rozdíl od léčby psychologických příčin, vědci týmu profesorky Berghové zaměřili svoji pozornost na léčbu několika symptomů. Těmito symptomy byly:

  • Podivné stravovací zvyklosti a neschopnost vnímání, kdy je zkonzumováno dostatečné množství stravy.
  • Nízká tělesná teplota.
  • Vysoký stupeň tělesné aktivity.

Většina pacientů byla léčena mimo nemocnici. Pacienti podstupovali pět léčebných terapií týdně, postupně s redukcí jedné terapie týdně s cílovým stavem jedné terapie každý druhý týden.

Léčba zahrnovala:

  • Anorektičtí pacienti měli za cíl získat na váze alespoň jeden kilogram hmotnosti týdně.
  • Všichni pacienti byli přesvědčeni, že jejich psychické problémy zmizí, případně budou výrazně menší, pokud se zbaví svých podivných stravovacích návyků.
  • Žádný z pacientů neužíval léky na léčbu psychických poruch.
  • Pacienti konzumovali svoji stravu z nádob, které byly propojeny s počítačem a ukazovaly pacientům na stupnici grafy množství zkonzumované stravy. Pacienti byli motivováni konzumovat postupně více stravy
  • Po jídle pobývali pacienti hodinu ve vyhřáté místnosti s cílem zvýšit jejich tělesnou teplotu.
  • Anorektičtí pacienti byli upoutáni na pojízdných vozíčcích ve snaze minimalizovat jejich fyzickou aktivitu. Pacienti s bulimií mohli půlhodinu denně chodit pěšky. Tato omezení byla postupně odvolána.

Tento postup byl velice úspěšný v pilotní studii, která zahrnovala 168 pacientů. Úspěšnost programu byla 93 procent a pozitivní efekty přetrvávaly minimálně rok.

Zdroj: Doktoronline

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205