Defekt neurální trubice - vrozená vývojová vada

Defekt neurální trubice / dále DNT je/ považován za nejrozšířenější vrozenou malformaci. Procento výskytu se liší v závislosti na populaci, geografických, zdravotních a dalších podmínkách. V USA se DNT vyskytuje v počtu 4 až 10 případů na 1000 živě narozených dětí, tj. 0,4-1%. Oproti tomu výzkumy v zemích jako je Irsko, Velká Británie, Čína, Maďarsko a Mexiko odhalily zvýšený podíl výskytu DNT. Ojediněle byl zaznamenán i výskyt vyšší než 1%. Zvýšené riziko bylo prokázáno u žen, které měly první těhotenství poškozené DNT a rozhodly se pro další těhotenství. Pak toto druhé těhotenství bylo zatíženo rizikem 3-5%. Anencefalem / chybění části hlavy/ jsou postiženi častěji jedinci ženského pohlaví (poměr 2-3 dívky na 1 chlapce), zatímco u spina bifida / rozštěp pátěře/ se poměr jeví jako vyrovnaný . Rizikové faktory: řada studií spojuje výskyt DNT jak s genetickými faktory, tak i s faktory vnějšího prostředí. Z genetického hlediska jsou některé případy DNT spjaty s abnormální chromosomální výbavou (např. trisomie na 18 chromosomu). Nicméně je velmi pravděpodobné, že většina případů je podmíněna více faktory. Vnější faktory hrají významnou roli tehdy, existuje-li genetická predispozice pro vývoj malformace. V tomto případě pak vnější vlivy mohou být podnětem pro spuštění vývoje DNT. K rizikovým faktorům patří: sociodemografické podmínky, olovo v pitné vodě, chřipka, expozice ženy prudkému slunci v době těhotenství, typ zaměstnání otce, obezita matky a v neposlední řadě výživa v prekoncepčním období a v době těhotenství, zejména nízký příjem kyseliny listové.

Podle odborné literatury MUDr. Ivo Trunkát

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205