Mobilní aplikace

Obézní děti ohrožuje diabetes

Američtí odborníci bijí na poplach. Podle nedávné studie dosahuje obezita mezi americkou mládeží až 20 procent. Nyní se ukazuje, že každé čtvrté dítě, které trpí nadváhou, trpí příznaky diabetes 2. typu. Až dosud se tento typ diabetes vyskytoval pouze u dospělých.

Ve skutečnosti je závislost mezi obezitou a výskytem diabetes u dětí a adolescentů mnohem silnější než uvádí zmíněná studie.

Cukrovka, úplavice cukrová, latinsky nazývaná diabetes mellitus, představuje onemocnění způsobené nedostatkem inzulinu nebo jeho malou účinností. Dochází při něm k špatnému využití glukózy (cukru) v organismu. Glukóza se dostává do buněk v nedostatečné míře (ty pak trpí nedostatkem energie), hromadí se v krvi a dostává se do moči

Vědci z University v Yale provedli výzkum, jehož výsledky přinesl březnové vydání bulletinu The New England Journal of Medicine. Odborníci se zaměřili na tzv. body mass index BMI, který byl vyšší, než je udávaná hodnota pro věk a tělesné rozměry dětí. Vědci rovněž testovali respondenty výzkumu z pohledu výskytu poruchy přijímání cukru. Porucha přijímaní cukru znamená, že tělo není schopno využít cukr a hladina cukru v krvi je vyšší, než je po jídle obvyklé. Hladina cukru nicméně není tak vysoká, aby se dala klasifikovat jako diabetes.

Z dětí ve věku od 4 do 10 let trpělo poruchou přijímání cukru 25 procent dětí. Ve věkové skupině 11 až 18 let dosahoval tento údaj 21 procent. U čtyř procent dětí byl indikován diabetes, aniž by o tom dotyčné dítě, případně jeho rodiče věděli.

U dospělých osob dochází k vývoji diabetes u každého desátého člověka, pokud tito lidé trpí poruchami v přijímání cukru.

Odborníci byli překvapeni vysokých výskytem poruch přijímání cukru, a to i ve srovnání s obezitou mezi dospělými. Zjištění je to varující především z pohledu rozšíření výskytu obezity mezi mládeží. Ta dosahuje podle studie z loňského roku epidemických rozměrů. V období od roku 1986 do 1998 se množství obézních dětí nehispánského původu zdvojnásobilo (z 6 procent na 12 procent), u dětí černošského a hispánského původu dosáhla obezita hrozivých 20 procent.

Podle odborníků spočívá naděje v možnosti léčit děti s poruchami v přijímání cukru a motivovat je samotné, včetně rodičů k úpravě optimální tělesné hmotnosti. Ta je prvním a nezbytným základem nápravy celého stavu. Právě nedostatek motivace ze strany rodiny i samotného dítěte je v mnoha případech nepřekonatelnou překážkou. Podle odborníků je neúspěšnost léčby a opětovná recidiva (návrat k obezitě) hodně vysoká. Podle odborníků je však nutné považovat poruchy přijímání cukru za včasný identifikátor možného rozvinutí diabetes 2 typu a zahájit ještě v ranném věku pacienta léčbu.

Zdroj: Doktor Online

Autor: - rn -

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205