Slevy s ČPZP 2019

Informace pro OSVČ – předkládání Přehledů OSVČ za rok 2019

V souladu s rozhodnutím o prodloužení termínu pro podání daňového přiznání za rok 2019 nejpozději do 1. července 2020 je prodloužen termín pro podání Přehledů OSVČ za rok 2019 nejpozději do 3. srpna 2020.  Prodloužení termínu se týká všech OSVČ bez ohledu na to, zda používají nebo nepoužívají služeb daňového poradce.

Zálohu na pojistném až do výše minimální zálohy neplatí OSVČ za období kalendářních měsíců březen až srpen 2020. OSVČ, která hradí zálohu vyšší než minimální, může zaplatit tento rozdíl za období od března do srpna 2020 až při podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020.

V zájmu ochrany zdraví vás všech a ochrany zdraví našich zaměstnanců moc prosíme, abyste využívali v maximální možné míře možnosti doručit Přehledy OSVČ za rok 2019 elektronicky (elektronická přepážka, datová schránka).

Vaše ČPZP.

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205