Časté dotazy

Kde najdu seznam poboček ČPZP?

Seznam poboček ČPZP naleznete na našich webových stránkách pod tímto odkazem.

Poštovní zásilky nezasílejte na adresy poboček, které jsou v provozu pouze 1 nebo 2 dny v týdnu. K poštovnímu kontaktu využívejte pobočky v krajských městech s celotýdenním provozem.

 

Kde je zveřejněn seznam smluvních poskytovatelů zdravotních služeb?

Seznam smluvních lékařů naleznete na našich webových stránkách v sekci užitečné informace - smluvní lékaři.

 

Jak se stát pojištěncem ČPZP a registrovat novorozence?

Zdravotní pojišťovnu je nyní možné změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Podepsaný registrační list ke zdravotní pojišťovně musí být podán v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně pojišťovny dojít, nejpozději však 3 měsíce před požadovaným termínem změny.

Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce provést až po přidělení rodného čísla dítěti, a to k nejbližšímu přeregistračnímu termínu. K tomu se může rovněž využít formuláře on-line registrace k ČPZP.

Za osoby nezletilé a osoby bez způsobilosti k právním úkonům provádí změnu zdravotní pojišťovny jejich zákonný zástupce.

Novorozence můžete zaregistrovat na kterékoliv pobočce ČPZP (registraci může provést také otec dítěte) nebo online, zde je nutné zaznamenat kolonku NOVOROZENEC!!

K registraci je nutné mít rodný list dítěte s rodným číslem.

 

Kde je zveřejněna nabídka preventivních a bonusových programů?

Aktuální nabídku našich preventivních programů naleznete na našich webových stránkách zde. Najdete zde i podmínky čerpání preventivních programů.

 

Jak požádat o vydání nového průkazu pojištěnce (EHIC)?

O nový průkaz pojištěnce můžete požádat telefonicky na lince Informačního centra 810 800 000 nebo 597 089 205, anebo osobně na kterékoliv pobočce ČPZP. Na vybraných pobočkách ČPZP můžete o nový průkaz požádat na počkání, ihned Vám bude vytištěn. Další z možností je on-line na našich webových stránkách v sekci – pojištěnci – evropský průkaz zdravotního pojištění EHIC, případně na emailu: posta@cpzp.cz. Vždy uveďte Vaše jméno a příjmení, číslo pojištěnce a aktuální adresu, na kterou Vám máme průkazku zaslat.

 

Co je EHIC a jakou péči mi kryje?

Evropský průkaz zdravotního pojištění (European Health Insurance Card) opravňuje k čerpání zdravotní péče na území států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru dle platných právních předpisů.

Při přechodném pobytu v zemích EU a EHP máte, po předložení průkazu EHIC, ve zdravotnickém zařízení dané země nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči, s přihlédnutím k délce pobytu, hrazenou z finančních prostředků ČPZP. Při pobytu ve zdravotnickém zařízení na Vás bude pohlíženo jako na pojištěnce tohoto státu, tzn. že budete mít nárok na zajištění a čerpání zdravotní péče ve stejné kvalitě a shodných cenách.

V případech, kdy si musejí pojištěnci země EU a EHP na některou zdravotní péči finančně připlácet, musíte spoluúčast uhradit také Vy. Zdravotní péči musíte čerpat ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů.

Zdravotní péče na základě evropských Nařízení se nevztahuje na zdravotní repatriaci ani na repatriaci ostatků, nekryje případné, mnohdy vysoké, spoluúčasti hrazené pacientem při hospitalizaci, stomatologických zákrocích nebo při nákupu předepsaných léků. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme při cestách do zemí EU a EHP sjednání komerčního cestovního připojištění, které můžete za zvýhodněných cenových podmínek uzavřít na všech pobočkách ČPZP.

 

Jak je možné oznámit změnu příjmení či adresy bydliště?

Povinností pojištěnce je změnu příjmení nahlásit své zdravotní pojišťovně, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Oznamovací povinnost můžete provést jak osobně na kterékoliv pobočce ČPZP, tak elektronicky na posta@cpzp.cz. Sdělte nám Vaše celé jméno a číslo pojištěnce, dále nám doložte oddací list, nebo občanský průkaz s novým jménem. Po předložení uvedených dokladů Vám vystavíme novou průkazku pojištěnce.

Stejným způsobem lze změnit také aktuální adresu nového bydliště.

 

Jak mohu požádat o vydání osobního výdajového účtu pojištěnce?

Výpis ze svého osobního výdajového účtu můžete získat elektronicky prostřednictvím naší E - přepážky, další možností je osobní návštěva pobočky ČPZP, zde vám výpis vystaví na počkání. Požadavek můžete specifikovat písemně na email posta@cpzp.cz nebo telefonicky kontaktujte naše Informační centrum na lince 810 800 000 nebo 597 089 205. V žádosti uveďte vaše jméno, číslo pojištěnce a aktuální adresu bydliště. Výpis poskytujeme zdarma.

 

Kde se mohu přihlásit do E- přepážky ČPZP Portálu ZP?

Přihlášení je možné na webu ČPZP pod tímto odkazem.

 

Kde najdu informace o bankovním spojení na ČPZP?

Bankovní spojení na ČPZP naleznete na našich webových stránkách pod tímto odkazem.

 

Kde najdu kontaktní údaje na ČPZP?

Kontaktní údaje naleznete pod tímto odkazem. Email: posta@cpzp.cz, Informační linka: 810 800 000 nebo 597 089 205.

 

Je možné u ČPZP uzavřít komerční cestovní pojištění i on-line?

Ano, můžete. Informace k cestovnímu připojištění včetně online sazebníku naleznete zde. Pojištění je možné uzavřít také na kterékoliv pobočce ČPZP.

 

Kde zjistím stav bodů v programu Bonus Plus?

Každý účastník programu Bonus Plus (resp. zákonný zástupce osob mladších 18 let) může průběžně kontrolovat stav bodů na Individuálním bodovém účtu prostřednictvím e-přepážky ČPZP nebo na pobočkách ČPZP.