Mobilní aplikace

Ozdravně léčebné pobyty dětí s doprovodem

ČPZP pořádá v roce 2018 ozdravně léčebné pobyty v Jeseníkách pro děti ve věku od 3 do 6 let včetně s doprovodem.

Priessnitzovy léčebné lázně

Priessnitzovy léčebné lázně se nachází v oblasti Jeseníků s vynikajícími klimatickými podmínkami, které příznivě přispívají především k léčbě chronických nemocí dýchacího ústrojí.

Ubytování je zajištěno v komfortně vybavených pokojích budov Mír a Jubilejní Vila. Ubytování účastníků umožňuje vždy samostatné ubytování dítěte s jeho doprovodem. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení. V ubytovacích zařízeních se nachází herny pro děti. Stravování je zajištěno formou rozšířené plné penze.

V areálu Priessnitzových léčebných lázní je k dispozici wellness, bazén, sauna, solná jeskyně, vířivka, fitness a sportoviště. Pro účastníky je zajištěn pestrý sportovní, relaxační i kulturní program.

Výše příspěvků za dítě a doprovod:

doplatek za dítě

doplatek za doprovod

0 Kč

4 000 Kč

V ceně je zahrnuto:

 • ubytování
 • stravování
 • pitný režim (2,5 l tekutin denně)
 • doprava (z Ostravy do Jeseníků a zpět)
 • přítomnost lékaře 24 hodin denně
 • zajištění pestrého programu animátorem
 • využití sportovišť, wellness, fitness
 • dva půldenní výlety
 • wi-fi

Termíny ozdravně léčebných pobytů dětí s doprovodem

 Turnus

Odjezd z Ostravy 

Příjezd do Ostravy 

 1

19. 11. 2018

 3. 12. 2018

 2

3. 12. 2018

 17. 12. 2018

 Ozdravně léčebné pobyty s doprovodem jsou určeny pro:

 • děti, které jsou pojištěnci ČPZP,
 • doprovod dítěte, který je pojištěncem ČPZP (za doprovod je považován zákonný zástupce dítěte, popř. osoba zplnomocněna zákonným zástupcem),
 • děti ve věku od 3 do 6 let včetně,
 • děti, které trpí chronickým onemocněním odpovídajícím stanoveným zdravotním indikacím.

Pozn. doprovod musí být pojištěn u ČPZP, při odjezdu na pobyt proběhne kontrola občanských průkazů.

 

Přihlášky na ozdravně léčebné pobyty s doprovodem bude možné odevzdávat od 15.8.2018 do 30.9.2018.

Příjem přihlášek na ozdravně léčebné pobyty s doprovodem byl ukončen.

Jak dítě přihlásit

Vaše dítě přihlásíte vyplněním Přihlášky dítěte na ozdravně léčebný pobyt s doprovodem (dále jen „Přihláška“).

„Přihlášku“ vystavuje praktický lékař pro děti a dorost (u kterého je dítě registrováno) na žádost zákonného zástupce dítěte nebo na doporučení odborného lékaře.

První část „Přihlášky“ vyplní rodiče (důležité uvést: mobilní telefon, e-mail a podpis ve spodní části přihlášky), druhou část vyplní ošetřující lékař a třetí část slouží k vyjádření revizního lékaře pojišťovny. „Přihláška“ musí být doručena do ČPZP nejpozději do 15.10. 2018 na kteroukoliv pobočku ČPZP nebo zaslána poštou na adresu: 

ČPZP, obchodní úsek
Ing. Hana Hettenbergerová
Jeremenkova 11
703 00 Ostrava-Vítkovice
 

V přihlášce si rodiče označí předběžný požadovaný turnus. Tento požadavek slouží jako podklad pro zařazení dítěte s doprovodem na ozdravně léčebný pobyt. Pokud bude kapacita Vámi zvoleného termínu již naplněna, dítě může být zařazeno do jiného turnusu.

Výběr účastníků

Ozdravně léčebné pobyty s doprovodem jsou určeny dětem, které splňují níže uvedené zdravotní indikace. Konečný výběr provede revizní lékař pojišťovny ČPZP podle závažnosti zdravotního stavu dětí a stupně naléhavosti. Rodiče všech dětí budou informováni o výsledku rozhodnutí e-mailem.

Indikace pro léčbu

Kontraindikace pro účast na pobytu

Recid. katary HCD s oslabenou odolností (Dg. J31, J32, J35.0, J37, J38, J39)

fotosenzibilita

Alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřením (Dg. J30)

epilepsie nebo jiné onemocnění projevující se záchvaty

Bronchitis recidivans (Dg. J40, J41, J42)

vrozené vady limitující pobyt v dětském kolektivu

Sinobrochitis (Dg. J32, J40, J42)

 

všechny stupně mentální retardace, psychické poruchy s maladaptabilitou (znesnadňující přizpůsobení se kolektivu nebo vyžadující intenzivní dohled dospělé osoby) a závažné poruchy chování (s péčí psychologické poradny či dětského psychiatra)

Bronchitis asthmatica, dermorespirační syndrom, astma bronchiale (Dg. J42, J44, J45)

enuresis nocturna

 

psoriaza

 

chronické a recividující ekzémy včetně atopického

 

závažné formy základního onemocnění limitující účast dítěte na tomto typu léčebné akce

 

cukrovka nebo jiné onemocnění vyžadující pravidelné laboratorní sledování a podávání léků

 

bezlepková dieta a jiná nutná dietní omezení neproveditelná na tomto typu léčebné akce

 

malabsorpční syndrom

 

polyvalentní potravinové alergie

 

všechny obecné kontraindikace uvedené v „Indikačním seznamu pro lázeňskou péči“

 

specifické kontraindikace (u diagnóz)

 • impetigo a mikrobiální ekzémy (u L20, L40)
 • tuberkulóza a bronchiektázie (u J45)

Fotografie z místa pobytů

Za obsah odpovídá: Ing. Hettenbergerová Hana

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205