Slevy s ČPZP 2019

Smlouvy s distributory léčivých přípravků a očkovacích látek

Avenier

2019

Dodatek č.4 ke smlouvě

Dodatek č.5 ke smlouvě

 

2018

Dodatek č.1 ke smlouvě

Dodatek č.2 ke smlouvě

Dodatek č.3 ke smlouvě

 

2017

Smlouva o úhradě LP

2016

Smlouva o úhradě LP

Příloha č. 1, 2 ke Smlouvě o úhradě LP

Příloha č. 3, 4 ke Smlouvě o úhradě LP

Dodatek č.1 ke smlouvě

Dohoda o novaci závazku

Dodatek č.2 ke smlouvě

Dodatek č.3 ke smlouvě

Dodatek č.4 ke smlouvě

2015

Smlouva o úhradě LP

Příloha č. 1, 2 ke Smlouvě o úhradě LP

Příloha č. 3 ke Smlouvě o úhradě LP

Příloha č. 4 ke Smlouvě o úhradě LP

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě LP

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úhradě LP

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úhradě LP

 

Identifikační údaje

Název - Avenier, a.s.

IČO – 26260654

PSČ – 63900

Město -  Brno

Ulice – Bidláky 20, č.p.837

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205