Slevy s ČPZP 2019

Poukaz na foniatrickou pomůcku - upozornění na změnu datového rozhraní od 1.6.2013

Upozorňujeme, že na základě Doplňku č. 24 k verzi 6.2. Datového rozhraní VZP ČR dochází s účinností od 1.6.2013 ke změně datového rozhraní u pokazu na foniatrickou pomůcku. Do datového rozhraní 1. typu věty dokladu 14 „Poukaz na foniatrickou pomůcku“ se doplňuje atribut FDATVY (datum vystavení poukazu):

Atributy 1. typu věty – poukaz na foniatrickou pomůcku:

Název

Typ

Délka

Začátek

Popis

TYP

C

1

0

Typ věty „F“ – poukaz na foniatrickou pomůcku

FPOR

N

3

1

Pořadové číslo dokladu poukaz na foniatrickou pomůcku v dávce. Povolený rozsah od 1 do 999.

FROD

C

10

4

Číslo pojištěnce

FDAT

D

8

14

Datum vydání pomůcky

FLEK

C

8

22

Identit. číslo pracoviště, které doklad vystavilo

FPRI

C

1

30

Rodinný příslušník – v případě že jde o rodinného příslušníka vyplní se „X“, jinak se nevyplňuje

FHRA

C

1

31

Hradí nemocný – jsou povoleny znaky: „C“ – pacient se částečně podílí, VZP hradí do hodnoty MAX (úhrada VZP z číselníku), „I“ – VZP hradí plně do hodnoty MFC (regulovaná cena MF v číselníku)

FZVL

C

1

32

Zvláštní položka – v případě schválení revizním lékařem (viz. Metodika – Společné zásady – Místo pro záznamy pojišťovny) se vyplní „X“, jinak se údaj nevyplňuje

MKO2

C

7

33

Kód indikační skupiny (stupeň postižení). Vyplňuje se podle číselníku ZP, podskupiny 08.

FDG1

C

5

40

Diagnóza, pro kterou je pomůcka vydána

FDATVY

D

8

45

Datum vystavení poukazu

DTYP

C

1

45 53

Doplněk typu věty záhlaví. Rezerva, nevyplňuje se

Celková délka věty 46 54

Až do 31.7.2013 bude ČPZP akceptovat poukazy na foniatrickou pomůcku s nevyplněnou položkou FDATVY (datum vystavení poukazu). Po tomto datu budou všechny takového poukazy označovány chybou a odmítány.

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205