Slevy s ČPZP 2019

Informace k číselníkům

Zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) hradí dle číselníků vydávaných SZP ČR:

  • hromadně vyráběné léčivé přípravky (HVLP) a potraviny pro zvláštní lékařské účely (od 1. července 2011)
  • hromadně vyráběné léčivé přípravky (NHVLP) používané v ústavní péči (od 1. ledna 2012
  • zdravotnické prostředky (ZP, od 1. prosince 2011)

Číselníky lze stáhnout z webových stránek SZP ČR: http://www.szpcr.cz/ciselniky.php?c=lk_cis_hvlp

Další informace naleznete na webových stránkách SZP ČR. Po registraci na těchto stránkách (http://www.szpcr.cz/reg-ciselniky.php) budou číselníky zasílány do Vaší e-mailové schránky pravidelně dle aktualizací.

 

Kategorizace a úhradová regulace zdravotnických prostředků hrazených na poukaz

1. ledna 2019 vstupuje v účinnost novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, která stanovuje nová pravidla pro úhradovou regulaci zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a hrazených z veřejného zdravotního pojištění. 

K získání podrobnějších informací, které se týkají této legislativní změny v oblasti zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz, je možno využít informační stránky zřízené Státním ústavem pro kontrolu léčiv:

Zároveň je na stránkách VZP ČR https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky k dispozici doplňující metodika, kde je upraven postup pro způsob účtování úhrady poskytnutých individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků na základě poukazu předloženém pojištěncem.

 

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205