Nechcinudu.cz

Založte si Kartu života

Karta života - formulář

Co je Karta života

Karta života je soubor důležitých informací o zdraví pojištěnce. Tyto informace jsou přístupné záchranné zdravotní službě a mohou pomoci zachránit život pojištěnce (mohou lékaře informovat o užívaných lécích, alergiích, chronických onemocněních atd.). Informace si pořizuje pojištěnec a může je doplňovat nebo upravovat praktický lékař (lékař musí být registrován v E-přepážce). Záchranná služba má nástroje, jak v případě potřeby tyto informace rychle získá.

Důvodem, proč tyto informace musí pořizovat pojištěnec je, že takové informace nejsme schopni zjistit jinak, než právě od pojištěnce. V Kartě života se uchovávají kontakty na osobu blízkou, informace o chronických onemocněních, výskytu závažných onemocnění v rodině (s možností dědičného přenosu) a dalších.

Klient může informace uložené v Kartě života získat zdarma prostřednictvím SMS (platí pouze odchozí SMS s požadavkem na Kartu života). Abyste tyto údaje získali, musíte mít ale Kartu života založenou (musíte vyplnit formulář Karty života a uvést v něm požadované údaje).
Možnost zaslání SMS s obsahem Karty života můžete využít např. na zahraniční dovolené. Karta života může být zaslána i v angličtině a můžete tak údaje ukázat ošetřujícímu lékaři, pokud se nejste schopen domluvit v cizím jazyce.

Karta života zároveň nabízí osobní účet pojištěnce (přehled celkové vykázané péče na pojištěnce) a přehled poplatků u lékaře. Snadno si tak zkontrolujete, jaká zdravotní péče byla za uplynulé období vykázána.

Všechny další informace o Kartě života naleznete na adrese karta.cpzp.cz

Jak se registrovat

Pokud již jste registrován(a) do Elektronické přepážky ČPZP, není třeba další (nové) registrace. Uživatelé Elektronické přepážky získávají přístup na Kartu života automaticky (pro přihlášení do Karty života platí stejné přihlašovací údaje a postup, jako pro přihlášení do Elektronické přepážky).

Registrovat se do Karty života je možné dvěma způsoby:

registrace

Více informací naleznete na stránkách Karty života. V případě potíží můžete napsat na Jarmila.Paulova@cpzp.cz.

Elektronická registrace Karty života

Upozorňujeme, že pokud již jste registrován(a) v E-přepážce ČPZP, neprovádějte již elektronickou registraci Karty života. Můžete se přihlásit do E-přepážky a Kartu života si vyplnit rovnou.

Pokud ještě registrováni nejste, pak můžete vyplnit registrační formulář. Zde zadáte povinné údaje o své osobě. Velmi důležitou informací, kromě rodného čísla, je také Vaše mobilní číslo. Na toto číslo Vám budou zdarma zasílány přístupové kódy, kdykoliv se budete chtít do Karty života (E-přepážky) přihlásit.

Dalším významným údajem je kontaktní adresa. Na tuto adresu Vám bude po registraci odeslán aktivační kód. Aktivační kód bude zaslán doporučeně, do vlastních rukou, je tedy nutné uvádět adresu, kde budete k zastižení. Aktivační kód slouží k ověření identity žadatele a bez jeho správného zadání nebude registrace dokončena a nebude ani založena Vaše karta života. Návod, jak aktivační kód zadat, Vám bude doručen společně s aktivačním kódem.

Součástí registračního formuláře jsou také údaje Karty života. Vyplníte položky, které uznáte za vhodné. Ovšem do doby, než zadáte aktivační kód, nebudou data aktivní. Karta života se stane aktivní až po zadání aktivačního kódu.

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

Máte chytrý telefon s přístupem na internet? Nyní můžete na svou Kartu života i osobní účet pojištěnce přistupovat prostřednictvím svého mobilního telefonu.

Aplikaci, která je určena pro operační systémy Android, Symbian Anna, iOS, Windows phone a další, naleznete na adrese m.cpzp.cz, kde si můžete požádat o zaslání přístupového kódu. Přečtěte si více informací o mobilní aplikaci. Upozorňujeme, že se nejedná o aplikaci ke stažení a instalaci, ale webové stránky, které jsou přizpůsobená pro použití na mobilních zařízeních.

Otázky a odpovědi

Je Karta života zdarma?

Ano, Karta života je pro klienty provozována zdarma. SMS, které jsou zasílány na mobil pojištěnce, jsou zasílány zdarma. Pojištěnec může požádat o výpis Karty života prostřednictvím SMS - v tomto případě si pojištěnec platí pouze odeslanou SMS s požadavkem, zpoplatněnou dle jeho tarifu.

Získám něco s Kartou života?

Ano, kromě možnosti, že mé údaje pomohou záchranné službě (i když je člověk zcela zdráv, může si uložit alespoň kontakty na osoby blízké, které mohou být kontaktovány v případě nenadálé situace), získá pojištěnec, který je registrován do programu Bonus plus, 50 bodů za založení Karty života.

Jak získám nálepku Karty života?

Každý uživatel Karty života získá nálepku, kterou si nalepí na kartu EHIC. Nálepka informuje, že pojištěnec má založenou Kartu života. Nálepka bude každému pojištěnci, který si nově založí Kartu života, zaslána do 15 dnů od založení Karty života. Pojištěnci si budou moci o nálepku požádat i na kterékoliv pobočce ČPZP.

Jak založit Kartu života pro dítě?

Dítě musí mít rodič navedeno pod svým účtem (stejně jako v Elektronické přepážce). Pokud tomu tak je, pak se v Kartě života zobrazuje výběrový box se všemi osobami v rámci účtu. Klient si tedy vybere osobu (sebe nebo dítě), potvrdí volbu a Karta života je nastavena na zvolenou osobu. Pokud nemáte ještě své dítě pod svým účtem v Elektronické přepážce navedeno, můžete požádat o oprávnění na dítě (vložíte rodné číslo dítěte) v menu Elektronické přepážky Servis -> Přehled oprávnění. Poté vám bude doručen do vlastních rukou prostřednictvím České pošty aktivační kód, který podle návodu zadáte a získáte přístup na Kartu života svého dítěte.
Druhou možností je že o přístupová práva dítěte požádáte osobně přímo na některé pobočce ČPZP. Vezměte s sebou svůj mobilní telefon, občanský průkaz a také rodný list dítěte, pokud dítě nemáte v občanském průkazu zapsáno.

Za obsah odpovídá: Paulová Jarmila

Facebook

Infocentrum
810 800 000
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205