Mobilní aplikace

Nechcinudu.cz

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb k očkování v roce 2017

V roce 2017 nadále trvá povinnost zdravotních pojišťoven hradit očkování a očkovací látky, jejichž úhrada je stanovena níže uvedenou platnou legislativou:

  • Vyhlášky č. 537/2006 a č. 299/2010 O očkování proti infekčním nemocem
  • Zákon č. 48/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů- § 30

Informace k očkování proti pneumokokovým infekcím u pojištěnců nad 65 let věku

Pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven ČR uvádějí, že od 1. 10. 2015 hradí nepovinné očkování proti pneumokokovým infekcím pro pojištěnce starší 65 let včetně očkovací látky podle ekonomicky nejméně nákladné varianty.

Je zajištěna vakcína, která je hrazena plně, tedy bez doplatku pro pojištěnce. U indikovaných pojištěnců je očkovací látka vykazována jako ZULP s kódem 0085172, a to do výše 482,33 Kč za jednu dávku dle aktuálního číselníku Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Pojištěnec, který si zvolí nákladnější očkovací látku, doplatí rozdíl v ceně mezi zvolenou variantou a nejméně nákladnou variantou u svého lékaře.

Pojištěnci, kteří spadají do pravidelného povinného očkování proti pneumokokovým nákazám dle platné legislativy, např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech pro seniory, se na úhradě očkování nepodílí.

Pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven uvádějí, že je zajištěno dostatečné množství dávek vakcín proti pneumokokovým infekcím pro Českou republiku.

Dovolujeme si Vás upozornit na Metodiku provádění pravidelného očkování v roce 2017, která obsahuje veškeré podrobnosti o technickém a administrativním zajištění povinného očkování.

Metodika k provádění pravidelného očkování proti tuberkulóze (TBC) v ČR včetně postupu při využití BCG vakcíny

Očkovací kalendář v ČR a indikace pro vakcínu Infranrix HIB

Formulář pro vykazování do clearingového centra

Metodický postup k vykazování očkování pro rok 2017

Distributorem očkovacích látek pro pravidelné a zvláštní očkování zůstává v roce 2017 společnost Avenier, a.s.

V případě jakýchkoliv nejasností se na nás neváhejte obrátit.

Za obsah odpovídá: MUDr. Martin Tkáč

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205