Slevy s ČPZP 2019

Jak se stát pojištěncem ČPZP

Změnit zdravotní pojišťovnu a stát se tedy pojištěncem ČPZP lze ze zákona jednou za 12 měsíců, vždy k termínu

 • 1. ledna
 • 1. dubna
 • 1. července
 • 1. října
kalendářního roku, mimo zvláštní případy dané zákonem.

Požadavek na registraci k ČPZP můžete provést kdykoliv v průběhu roku, našim klientem se stanete k prvnímu dni čtvrtletí následujícího po vaši registraci.

Chcete-li se stát pojištěncem ČPZP a využívat řadu skvělých výhod, můžete se registrovat také na kterékoliv pobočce ČPZP.

O změnu zdravotní pojišťovny se postaráme sami. Vaší jedinou povinností je oznámení změny zdravotní pojišťovny vašemu zaměstnavateli a vrácení starého průkazu pojištěnce.

K registraci budete potřebovat:
 • Občanský průkaz
 • Průkaz současné zdravotní pojišťovny
 • Studenti - potvrzení o studiu
 • Důchodci - potvrzení o přiznání důchodu
 • Nezaměstnaní - potvrzení z úřadu práce
 • Zaměstnaní - adresu a IČO zaměstnavatele
 • Podnikatelé - živnostenský list, doklad o výši záloh na pojistné, výpočet z vyměřovacího základu
 • Cizinci - povolení k trvalému pobytu, smlouvu o pracovně právním vztahu se zaměstnavatelem, který má sídlo na území ČR
Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205