Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Bonus Plus

Čerpání bodů

Celkový příspěvek za rok 2019 je 500 Kč. Celý příspěvek může pojištěnec čerpat na kteroukoli z aktivit programu Bonus Plus kromě aktivity Přípravky na ústní hygienu nebo může příspěvek kombinovat v rámci jednotlivých aktivit. Výše čerpání aktivity Přípravky na ústní hygienu je omezena na 250 Kč.

Výše příspěvku je vždy závislá na aktuálním stavu Individuálního bodového účtu pojištěnce.

Program Bonus Plus je doplňkovým preventivním programem. To znamená, že v rámci tohoto programu nelze čerpat příspěvky na programy a aktivity, které v roce 2019 jsou nebo byly součástí nabídky standardních preventivních programů (např. očkování).

Tato zásada se netýká Preventivních programů pro dárce krve.

Jeden účetní doklad nelze hradit částečně z preventivních programů a částečně z programu Bonus Plus.

Body lze čerpat na tyto aktivity:

1. Zdravotní služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění – maximální výše čerpání 500 bodů/Kč

V rámci tohoto programu může být proplacen doklad o úhradě vystavený poskytovatelem zdravotních služeb (zdravotnickým zařízením) na zdravotní služby a výkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Jedná se o zdravotní služby a výkony, které si pojištěnec hradí sám.

2. Dentální hygiena - maximální výše čerpání 500 bodů/Kč

3. Úhrada nadstandardního pokoje při porodu – maximální výše čerpání 500 bodů/Kč

4. Přípravky na ústní hygienu – maximální výše čerpání 250 bodů/Kč

Příspěvek je určen pro pojištěnce od 3 let věku. V rámci tohoto programu může být proplacen doklad o úhradě na vymezené produkty zakoupené v lékárně, specializovaném obchodě, ordinaci stomatologa nebo dentální hygienistky:

Příspěvek se nevztahuje na nákup ostatních produktů souvisejících s ústní hygienou – např. bělící přípravky, škrabky, párátka, zubní sprchy.

Zakoupené produkty jsou určeny pro potřeby pojištěnce, který příspěvek čerpá (děti – dětské produkty apod.).

5. Výživa pro děti – maximální výše čerpání 500 bodů/Kč

Příspěvek je určen dětem do 2 let věku (včetně). V rámci tohoto programu může být proplacen doklad o úhradě na níže vymezené produkty zakoupené v lékárně a určené dětem do 2 let věku (včetně). Příspěvek se nevztahuje na produkty částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

6. Léčebné kúry a procedury v lázeňských zařízeních – maximální výše čerpání 500 bodů/Kč


Infocentrum 810 800 000 (částečně hrazeno)
Provozovatelem tohoto webu je Česká průmyslová zdravotní pojišťovna