Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Bonus Plus

Čerpání bodů

Celkový příspěvek za rok 2018 je 500 Kč. Celý příspěvek může pojištěnec čerpat na kteroukoli z aktivit programu Bonus Plus nebo může příspěvek kombinovat v rámci jednotlivých aktivit.

Program Bonus Plus je doplňkovým preventivním programem. To znamená, že v rámci tohoto programu nelze čerpat příspěvky na programy a aktivity, které v roce 2018 jsou nebo byly součástí nabídky standardních preventivních programů (např. očkování).

Tato zásada se netýká preventivních programů, které je možno čerpat nad limit stanovený pro:

Jeden účetní doklad nelze hradit částečně z preventivních programů a částečně z programu Bonus Plus.

Body lze čerpat na tyto aktivity:

1. Zdravotní služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

V rámci tohoto programu může být proplacen doklad o úhradě vystavený poskytovatelem zdravotních služeb (zdravotnickým zařízením) na zdravotní služby a výkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Jedná se o zdravotní služby a výkony, které si pojištěnec hradí sám.

2. Dentální hygiena

3. Úhrada nadstandardního pokoje při porodu

4. Pohybové aktivity podporující zdravý životní styl

V rámci tohoto programu může být proplacen doklad o úhradě na zakoupenou permanentku nebo kurz (příspěvek se nevztahuje na jednotlivé vstupy) a to pouze na některou z těchto pohybových aktivit:

5. Výživa pro děti

Příspěvek je určen dětem do 2 let věku (včetně). V rámci tohoto programu může být proplacen doklad o úhradě na níže vymezené produkty zakoupené v lékárně a určené dětem do 2 let věku (včetně). Příspěvek se nevztahuje na produkty částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

6. Léčebné kúry a procedury v lázeňských zařízeních


Infocentrum 810 800 000 (částečně hrazeno)
Provozovatelem tohoto webu je Česká průmyslová zdravotní pojišťovna