Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Bonus Plus

Získání a připisování bodů

AktivityBodyPřipisováno za/období
1. Aktivace programu50při aktivaci programu
2. Preventivní prohlídky
Praktický lékař501 x za 24 měsíců (1)
Stomatolog502 x za 12 měsíců (2)
Gynekolog501 x za 12 měsíců (3)
3. Cílené preventivní prohlídky
Mamoscreening501 x za 24 měsíců
Screening děložního hrdla501 x za 12 měsíců
Screening rakoviny tlustého střeva - kolonoskopie501x za 10 let
Haemocult test501 x za 24 měsíců (4)
4. Věrnost
Věrnost pojišťovně1001x za 12 měsíců, ve stanovených termínech
Věrnost pojišťovně nad 5 let501x za 12 měsíců, při dosažení 5 a více let u pojišťovny, ve stanovených termínech
Věrnost pojišťovně nad 10 let501x za 12 měsíců, při dosažení 10 a více let u pojišťovny, ve stanovených termínech
5. Prevence civilizačních chorob
Odvykání kouření50po ukončení kurzu
Snižování nadváhy50po ukončení kurzu

(1) U dětí do 3 let připisováno za každou absolvovanou preventivní prohlídku, na kterou mají ze zákona nárok (9x v prvním roce života, v 18 měsících a ve 3 letech)
(2) U dětí a mladistvých do 18 let 1x za 6 měsíců.
(3) Ženy od 15-ti let.
(4) 50-55 let 1x za 12 měsíců

Body za absolvování preventivních prohlídek a cílených preventivních prohlídek se připíší až v okamžiku, kdy lékař vykáže poskytnutou zdravotní péči pojišťovně a pojišťovna jeho požadavek uzná.

Body za věrnost pojišťovně budou připsány pojištěncům, kteří jsou klienty pojišťovny a současně účastníky programu Bonus Plus 1x za 12 měsíců. Přípisy budou probíhat v termínech: 1.2. a 1.11. Podmínkou připsání bodů v termínu k 1.11.2019 je registrace k programu Bonus Plus nejpozději k 31.7.2019.

Body za věrnost pojišťovně nad 5 let budou připsány pojištěncům, kteří jsou klienty pojišťovny 5 a více let 1x za 12 měsíců. Přípisy budou probíhat v termínech: 1.4. a 1.11., vždy po dosažení 5 let u pojišťovny. Podmínkou připsání bodů v termínu k 1.11.2019 je registrace k programu Bonus Plus nejpozději k 31.7.2019.

Body za věrnost pojišťovně nad 10 let budou připsány pojištěncům, kteří jsou klienty pojišťovny 10 a více let 1x za 12 měsíců. Přípisy budou probíhat v termínech: 1.7. a 1.11., vždy po dosažení 10 let u pojišťovny. Podmínkou připsání bodů v termínu k 1.11.2019 je registrace k programu Bonus Plus nejpozději k 31.7.2019.

Veškeré body za věrnost se připisují automaticky, podmínkou přípisu bodů je skutečnost, že pojištěnec je členem programu minimálně 1 měsíc.

Pro připsání bodů za absolvování kurzu odvykání kouření nebo snižování nadváhy je pojištěnec povinen předložit účetní doklad o zaplacení kurzu a Potvrzení o absolvování kurzu odvykání kouření nebo snižování nadváhy. Pokud je kurz uhrazen až po absolvování a účetní doklad obsahuje termín absolvování kurzu, pak postačí účetní doklad a není potřeba Potvrzení o absolvování kurzu.


Infocentrum 810 800 000 (částečně hrazeno)
Provozovatelem tohoto webu je Česká průmyslová zdravotní pojišťovna