Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Bonus Plus

Bodový systém

Program Bonus Plus je založen na principu získávání a čerpání bodů podle předem stanovených kritérií. Získané body může pojištěnec vyměňovat za produkty a služby v průběhu celého roku. Veškeré připisování i čerpání bodů se řídí pravidly, která jsou k dispozici na internetových stránkách a na požádání je může pracovník pobočky ČPZP či pracovník infolinky sdělit pojištěnci také telefonicky.

Pro získání a připsání bodů v programu Bonus Plus platí tyto obecné podmínky:

Pro čerpání bodů z programu Bonus Plus platí tyto obecné podmínky:

Individuální bodový účet Bonus Plus (dále jen IBÚ)

K aktivaci IBÚ dochází při navedení do informačního systému. Aktivaci provádějí zaměstnanci ČPZP na základě požadavku pojištěnce, pojištěnec prostřednictvím internetové aplikace (e-přepážky).

Možnost čerpat body z IBÚ trvá jen po dobu, kdy je účastník programu registrován u ČPZP. Oprávnění provádět jakékoli zásahy do IBÚ mají výhradně pověření zaměstnanci ČPZP.

Bodový koeficient

Bodový koeficient je zaveden ve výši 1 bod = 1 Kč.

Převod bodů

Převody bodů mezi pojištěnci nejsou umožněny.

Platnost bodů – časové omezení, limit pro čerpání bodů

Platnost bodů je 12 měsíců od připsání na Individuální bodový účet. V případě nečerpání klesne hodnota bodů po 12 měsících evidence na 0. V roce 2019 může pojištěnec vyčerpat maximálně 500 bodů. Celý příspěvek odpovídající 500 bodům může pojištěnec čerpat na kteroukoli z aktivit programu Bonus Plus kromě aktivity Přípravky na ústní hygienu nebo může příspěvek kombinovat v rámci jednotlivých aktivit. Výše čerpání aktivity Přípravky na ústní hygienu je omezena na 250 bodů.

Přehled stavu bodů

Každý účastník programu Bonus Plus (resp. zákonný zástupce osob mladších 18 let) může průběžně kontrolovat stav bodů na Individuálním bodovém účtu prostřednictvím e-přepážky ČPZP nebo na pobočkách ČPZP.


Infocentrum 810 800 000 (částečně hrazeno)
Provozovatelem tohoto webu je Česká průmyslová zdravotní pojišťovna