Nechcinudu.cz

Platba pojistného

OSVČ

Bankovní účet

508111/0300 (SWIFT CEKOCZPP IBAN CZ52 0300 0000 0000 0050 8111),
variabilní symbol je rodné číslo, konstantní symbol je 0558.

Minimální měsíční záloha v roce 2016 činí 1 823 .

Podrobnosti: Informace pro OSVČ 

Lze používat i účet: 19 - 8696380297/0100 (SWIFT KOMBCZPPXXX  IBAN  CZ54 0100 0000
1986 9638 0297)

OBZP

Bankovní účet

100617286/0300 (SWIFT CEKOCZPP IBAN CZ07 0300 0000 0001 0061 7286),
variabilní symbol je rodné číslo, konstantní symbol je 0558.

Od 1. ledna 2016 činí měsíční platba pojistného 1 337 Kč.

Podrobnosti: Informace pro OBZP

Plátci pojistného - firmy

Bankovní účet

508 090/0300 (SWIFT CEKOCZPP IBAN CZ37 0300 0000 0000 0050 8090)
nebo 2228800222/0800 (SWIFT GIBACZPX IBAN CZ94 0800 0000 0022 2880 0222).
Variabilní symbol je IČO plátce doplněné dvěma nulami zezadu na deset míst.

Podrobnosti: Informace pro plátce

Za obsah odpovídá: Ing. Hovorková Lenka

Facebook

Infocentrum
810 800 000
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205