Nechcinudu.cz

Platba pojistného

Vážení klienti, od 1.10.2016 dochází ke změně bankovních účtů pro platbu pojistného. Více informací zde.

OSVČ

Bankovní účet

508111/0300 (SWIFT CEKOCZPP IBAN CZ52 0300 0000 0000 0050 8111),
variabilní symbol je rodné číslo, konstantní symbol je 0558.

Minimální měsíční záloha v roce 2016 činí 1 823 .

Podrobnosti: Informace pro OSVČ 

Lze používat i účet: 19 - 8696380297/0100 (SWIFT KOMBCZPPXXX  IBAN  CZ54 0100 0000
1986 9638 0297)

OBZP

Bankovní účet

100617286/0300 (SWIFT CEKOCZPP IBAN CZ07 0300 0000 0001 0061 7286),
variabilní symbol je rodné číslo, konstantní symbol je 0558.

Od 1. ledna 2016 činí měsíční platba pojistného 1 337 Kč.

Podrobnosti: Informace pro OBZP

Plátci pojistného - firmy

Bankovní účet

508 090/0300 (SWIFT CEKOCZPP IBAN CZ37 0300 0000 0000 0050 8090)
nebo 2228800222/0800 (SWIFT GIBACZPX IBAN CZ94 0800 0000 0022 2880 0222).
Variabilní symbol je IČO plátce doplněné dvěma nulami zezadu na deset míst.

Podrobnosti: Informace pro plátce

Platby od 1. 10. 2016

Od 1. října 2016 jsou zdravotní pojišťovny povinny v souvislosti s novelou provedenou zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů vést bankovní účty u České národní banky.

S předstihem zveřejňujeme nové bankovní účty platné od 1. 10. 2016, které jsou určeny pro plátce pojistného.

Platby pojistného - zaměstnavatelé:          

2050000761/0710 - (SWFT CNBACZPP, IBAN CZ29 0710 0000 0020 5000 0761)

2050107761/0710 - (SWFT CNBACZPP, IBAN CZ77 0710 0000 0020 5010 7761)

Při platbách pojistného za zaměstnavatele, prosím, věnujte zvýšenou pozornost při uvádění správného variabilního symbolu, který je pro zaměstnavatele vždy desetimístný. Variabilní symbol je IČ plátce doplněné dvěma nulami zprava na deset míst. V případě, že plátce je členěn na vnitřní organizační jednotky a tyto jsou samostatně přihlášeny k placení pojistného, doplní se místo dvou nul dvoumístné číslo vnitřní organizační jednotky (VOJ). Pokud IČ plátce začíná nulami, je nezbytné všechny nuly uvést do variabilního symbolu platby pojistného.

Platby záloh na pojistném - OSVČ:                      

2050203761/0710 - (SWFT CNBACZPP, IBAN CZ14 0710 0000 0020 5020 3761)

2050406761/0710 - (SWFT CNBACZPP, IBAN CZ96 0710 0000 0020 5040 6761)

Platby pojistného - OBZP:                         

2050502761/0710 - (SWFT CNBACZPP, IBAN CZ33 0710 0000 0020 5050 2761)

Platby penále– týká se všech plátců pojistného (zaměstnavatelé, OSVČ, OBZP)        :          

2055004761/0710 - (SWFT CNBACZPP, IBAN CZ31 0710 0000 0020 5500 4761)

V případě, že plátce již obdržel kontrolní zprávu, výzvu k úhradě dlužného pojistného a penále, výkaz nedoplatků, případně je sjednaný splátkový kalendář, jsou platné tyto bankovní účty od 1. 10. 2016:

Platby dlužného pojistného – týká se všech plátců pojistného (zaměstnavatelé, OSVČ, OBZP):

2050705761/0710 - (SWFT CNBACZPP, IBAN CZ18 0710 0000 0020 5070 5761)

Platby dlužného penále (penále vyčíslené v kontrolní zprávě nebo ve výzvě, vyměřené výkazem nedoplatků, podle sjednaného splátkového kalendáře):

2055207761/0710 - (SWFT CNBACZPP, IBAN CZ16 0710 0000 0020 5520 7761)

Za obsah odpovídá: Ing. Schmidkova Růžena

Facebook

Infocentrum
810 800 000
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205